Skoči do osrednje vsebine

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja za obdobje 2022–2027

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je danes v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), v javno razpravo podalo osnutek Okoljskega poročila, Načrta upravljanja voda (NUV) na vodnem območju Donave za obdobje 2022–2027, NUV na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2022–2027 in Programa ukrepov upravljanja voda. Javna razgrnitev bo potekala do 27. marca 2023.
Reka Nadiža

Reka Nadiža

V okviru javne razgrnitve lahko na objavljene dokumente na spletni strani MNVP podate mnenja in pripombe.  

Zainteresirano javnost vljudno vabimo k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe prosimo posredujte na e-naslov gp.mnvp@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana do vključno 27. marca 2023 s pripisom »CPVO za NUV III«. Prejeta mnenja in pripombe bodo javno objavljena.

Ministrstvo za naravne vire in prostor k sodelovanju v postopku javne razgrnitve Okoljskega poročila za Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2022–2027 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2022–2027 vabi vse deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na vodno okolje ter na katere vpliva upravljanje voda in zakonodaja o vodah. Ministrstvo bo v okviru javne razgrnitve okoljskega poročila za NUV III izvedlo tudi javno obravnavo načrtov in okoljskega poročila skupaj z dodatkom. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno.