Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Na seji vladnega odbora je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila projekt Odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

V veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrščen projekt Odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila projekt Odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti v letih 2023 in 2024. Namen projekta je doseganje visoke kakovosti in reprezentativnosti muzejskih zbirk.

Z vse večjim prepoznavanjem pomena kulturne dediščine in sodobne umetnosti ter njunega vključevanja v izobraževalne programe in kulturni turizem je kakovost in reprezentativnost muzejskih zbirk nujni predpogoj za doseganje ciljev povečanega obiska muzejev. Ministrstvo za kulturo s politiko podpore premišljenim in utemeljenim odkupom predmetov v domačem in mednarodnem prostoru bistveno pripomore tudi k večji prepoznavnosti muzejev. Z izvedenim projektom bodo doseženi naslednji cilji: dopolnjevanje muzejskih zbirk, bogatitev fonda nacionalnega bogastva, naložba v državno premoženje, večja privlačnost zbirk za dvig števila obiskovalcev in večja možnost predstavljanja zbirk v tujini.
 
Ocenjena vrednost projekta v letih 2023 in 2024 je en milijon evrov. V letu 2023 je ocenjena vrednost projekta 500.000 evrov, od tega 300.000 evrov za odkupe predmetov kulturne dediščine in 200.000 evrov za odkupe sodobnih umetnostnih del. V letu 2024 je ocenjena vrednost projekta 500.000 evrov, od tega 300.000 evrov za odkupe predmetov kulturne dediščine in 200.000 evrov za odkupe sodobnih umetnostnih del.