Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 32. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k prodaji nepremičnine v k. o. 1575 Stara Cerkev v lasti Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalec: Matjaž Han

1A. Informacija glede stanja nepremičnine za potrebe Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji ter Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke v upravnem sporu opr. št. I U 94/2023, tožečih strank pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)

3. Predlog seznanitve o sklenitvi izvensodne poravnave v predhodnem postopku poskusa mirne rešitve spora zaradi plačila vzdrževanja informacijskega sistema IMiS v obdobju od 25. 6. 2022 do 10. 8. 2022 izvajalcu vzdrževanja MARGIS, inženiring d. o. o., Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4. Predlog sklepa o zavrženju Predloga Lovske družine Martin Krpan Bloke za obnovo postopka zoper sklep Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije št. 323-02/84-4/5 z dne 20.6.1985 glede meje lovišča z Lovsko družino Sodražica, Poročevalka: Irena Šinko

4A. Predlog odgovora na I. pripravljalno vlogo v upravnem sporu tožeče stranke zoper odločbo Vlade Republike Slovenije št. 01410-25/2020/13 z dne 10. 2. 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog odgovora na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s Strateškim svetom za prehrano, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvoj kulturnih politik v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

9A. Predlog imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

11. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorice Urada Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Darjo Felda

11A. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za evropske zadeve v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Poročevalka: Tanja Fajon

11B. Predlog razrešitve in imenovanje direktorja javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga , Poročevalec: Matjaž Han

13A. Predlog imenovanja članov sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Poročevalec: Matjaž Han

14. Predlog imenovanja članov upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Rinka, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

15. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Skupščino Slovenskega inštituta za standardizacijo, Poročevalec: Matjaž Han

16. Predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, Poročevalka: Irena Šinko