Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 33. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1E. Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, Poročevalec: Marjan Šarec

1A. Program dela policije – Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2023, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2022, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1B. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

1C. Predlog Kontingentnega načrta za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito in vlagateljev namere ter za izvajanje postopkov mednarodne zaščite, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

1Č. Predlog za nastanitev otrok iz Luganske regionalne sirotišnice št. 2 iz Ukrajine in njihovega spremljevalnega osebja z lastnimi otroki, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

1D. Predlog za uvrstitev projekta 3340-23-0008 Odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti v letih 2023 in 2024 v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

III. ZADEVE EU

2. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Političnem srečanju na visoki ravni za enakost spolov "Enakopravno gospodarstvo v družbi brez nasilja na podlagi spola" 27. in 28. februarja 2023 v Stockholmu, Poročevalec: Luka Mesec

3. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje) 7. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: dr. Darjo Felda

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

5. Izhodišča za udeležbo ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na Evropskem forumu Svetovne zdravstvene organizacije o iskanju rešitev zdravja v ekonomiji blaginje 1. in 2. marca 2023 v Kopenhagnu, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

6. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na visokem delu 52. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice od 27. februarja do 2. marca 2023 v Ženevi in na Visokem donatorskem dogodku za Jemen 27. februarja 2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

7. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na tretjem Strateškem dialogu med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike 22. februarja 2023 v Washingtonu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

8. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z ukrepi Vlade Republike Slovenije za zaščito interesov Slovenije zaradi ukrepov italijanske vlade v zvezi z ilegalnimi migracijami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)

9. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi z digitalizacijo vzgojno-izobraževalnega prostora,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

10. Predlog mnenja o zahtevi Okrajnega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti prvega odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona in prvega odstavka 24. člena Zakona o denacionalizaciji, Poročevalec: Simon Maljevac