Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 33. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu – prva obravnava, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

1B. Predlog zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – prva obravnava, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2024 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 110. obletnici rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja, Poročevalec: Klemen Boštjančič

3. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob državnem prazniku dan slovenskega športa, Poročevalec: Klemen Boštjančič

4. Predlog glavnih znamenj spominskega kovanca ob 150. obletnici rojstva Josipa Plemlja, Poročevalec: Klemen Boštjančič

4A. Predlog uredbe o nadomestilu za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisije CO2, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

6. Predlog soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, Poročevalec: dr. Igor Papič

7. Predlog sprememb Programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2021–2025, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2022, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

9. Poročilo o delu Sveta za socialno ekonomijo za leto 2022, Poročevalec: Matjaž Han

10. Poročilo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalec: dr. Igor Papič

III. ZADEVE EU

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, Poročevalec: Klemen Boštjančič

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in souporabi podatkov v zvezi s storitvami kratkoročnega najema nastanitve ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1724, Poročevalec: Matjaž Han

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za energijo in promet 27. in 28. februarja 2023 v Stockholmu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 2. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: Matjaž Han

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Predlog prispevka Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2023, Poročevalka: Irena Šinko

16. Informacija o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na Mednarodnem kmetijskem sejmu SIA od 27. februarja do 1. marca 2023 v Parizu, Poročevalka: Irena Šinko

17. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na slovesnosti ob začetku rednega obratovanja električnega daljnovoda Cirkovce–Pince 2. decembra 2022 v Cirkovcah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

18. Poročilo o udeležbi Republike Slovenije na 57. zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje (CIML), ki je potekalo preko spleta od 18. do 20. oktobra 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

19. Poročilo o delu predstavnika Republike Slovenije na 27. zasedanju Generalne konference za uteži in mere (CGPM) od 15. do 18. novembra 2022 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo Žana Mahniča v zvezi s koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko