Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada odprla dve novi proračunski postavki, namenjeni pomoči kmetom za izpad krme in pomoči čebelarjem.

Vlada odprla novo proračunsko postavko, namenjeno pomoči za izpad krme

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije v finančnem načrtu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odprla novo proračunsko postavko, namenjeno finančni pomoči za izpad krme.
Namen ukrepa je omejitev gospodarske škode in zagotovitev stabilnih razmer na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z živinorejo in so utrpela izpad krme zaradi suše v letu 2022.
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem na podlagi podatkov iz uradnih evidenc najpozneje do 21. decembra 2022 izdala informativno odločbo.
Sredstva bomo zagotovili s prerazporeditvijo pravic porabe znotraj finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 4,5 milijona evrov.

Vlada odprla novo proračunsko postavko za blaženje posledic draginje čebelarjem

Na odboru je vlada v finančnem načrtu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odprla tudi novo proračunsko postavko, namenjeno pomoči čebelarjem.
S finančnim nadomestilom čebelarjem želimo zmanjšati posledice v čebelarskem sektorju. Zaradi dviga proizvodnih stroškov so se stroški repromateriala, ki se porabi v čebelarskem sektorju, močno dvignili.
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem na podlagi podatkov iz uradnih evidenc najpozneje do 21. decembra 2022 izdala informativno odločbo.
Sredstva bomo zagotovili s prerazporeditvijo pravic porabe znotraj finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer v višini 1,96 milijona evrov.