Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 23. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov, Poročevalka: Tanja Fajon

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2A. Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Socerba od 9. 8. do 11. 8. 2022, Poročevalec: Marjan Šarec

3. Predlog odgovora na priporočilo Zagovornika načela enakosti glede priprave nacionalnih strateških načrtov za varstvo pred diskriminacijo, Poročevalec: Luka Mesec

4. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja medijska in grafična šola Ljubljana«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

5. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniška šola Maribor«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

6. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja zdravstvena šola Murska Sobota«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniška šola Rakičan«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

10A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za uvoz, izvoz in tranzit strelnega orožja, njegovih pomembnih sestavnih delov ter streliva za izvajanje člena 10 Protokola Združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Protokol ZN o strelnem orožju) (prenovitev), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

12. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba v Evropskem parlamentu 13. decembra 2022 v Strasbourgu, Poročevalka: Tanja Fajon

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 13. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon

16. Informacija o udeležbi ministrice za notranje zadeve mag. Tatjane Bobnar na 8. ministrskem srečanju Internetnega foruma EU 7. decembra 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

17. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na letnem Forumu Strategije EU za podonavsko regijo 19. in 20. oktobra 2022 v Košicah,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

18. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 14. novembra 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 13. in 14. oktobra 2022 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Predlog seznanitve z GRECO Nadaljevanjem k Ad hoc poročilu o Sloveniji, št. Greco-AdHocRep(2021)2 (Confidential) z dne 3. decembra 2021, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

20A. Predlog donacije Republike Slovenije v obliki cepiva proti COVID-19 Comirnaty in Spikevax, proizvajalcev Pfizer in Moderna, Bosni in Hercegovini, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

20B. Predlog za prejem donacije cepiva proti opičjim kozam Jynneos (Imvanex), proizvajalca Bavarian Nordic, Evropske komisije, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

21. Poročilo o udeležbi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na Drugem letnem forumu o socialnem dialogu v okviru pobude Globalni dogovor 2. in 3. novembra 2022 v Madridu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

22. Poročilo o srečanju ministra za obrambo Marjana Šarca z ministrom za obrambo Republike Hrvaške dr. Mariom Banožićem ob uradnem obisku 7. in 8. novembra 2022 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

22A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z nadzorom nad izvajanjem določb Zakona o volilni in referendumski kampanji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z novo afero v slovenskem zdravstvu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s položajem slovenske narodne skupnosti v državah nekdanje SFRJ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matej Arčon

26. Predlog mnenja o zahtevi Sodnega sveta za oceno ustavnosti četrtega odstavka 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

27. Predlog mnenja o zahtevi Sodnega sveta za oceno ustavnosti 71. člena Zakona o sodiščih, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan