Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 22. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

1A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 1145/2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

1B. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 1834/2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

1C. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 274/2020,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

1. Predlog Odloka o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh, Poročevalec: Uroš Brežan

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za migracije Ministrstva za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informatiko Ministrstva za javno upravo, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

6A. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

7. Predlog imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije, Poročevalec: Klemen Boštjančič

7A. Predlog razrešitve člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poročevalec: Uroš Brežan

7B. Predlog imenovanja člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poročevalec: Uroš Brežan

7C. Predlog razrešitve in imenovanje članov Ustanove - Center za evropsko prihodnost, Poročevalka: Tanja Fajon

8. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo osnutka akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, Poročevalka: Irena Šinko

9. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo ustreznih rešitev s področja začasne zaščite ter položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar