Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na seji vladnega odbora je vlada med drugim zagotovila 21 milijonov evrov za izvajanje Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in Resolucije o nacionalnemu planu zdravstvenega varstva "Skupaj za družbo zdravja". V Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 pa je dodala nakup poslovnih prostorov veleposlaništva v Buenos Airesu.

Vlada odprla nove proračunske postavke

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije v okviru Ministrstva za zdravje odprla pet novih proračunskih postavk. Odprtje novih proračunskih postavk je namenjeno izvajanju Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in Resolucije o nacionalnemu planu zdravstvenega varstva "Skupaj za družbo zdravja".
Sredstva za nove postavke bodo zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje v višini 21 milijonov evrov.

Nakup poslovnih prostorov Veleposlaništva Republike Slovenije v Buenos Airesu dodan v Načrt razvojnih programov 2022-2025

Na seji odbora je vlada na predlog Ministrstva za zunanje zadeve v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 dodala nakup poslovnih prostorov veleposlaništva v Buenos Airesu.
Trenutni prostori slovenskega veleposlaništva v Argentini, v velikosti 156 m2, ki se nahajajo v objektu 'Edificio Miguel Bencich', ne omogočajo optimalnega delovanja veleposlaništva. Nakup poslovnih prostorov zato predstavlja dolgoročno rešitev prostorske problematike veleposlaništva in prenehanje plačevanja najemnine. Novi prostori morajo omogočati sodobne metode dela in skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije" z dne 3. 1. 2018.
Ministrstvo za zunanje zadeve bo v okviru predvidenih finančnih sredstev poiskalo poslovne prostore, ki bodo zahtevali čim manj prilagoditvenih posegov.