Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 18. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog soglasja k Predlogu amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1B. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 21400-4/2021/4 z dne 21. 9. 2021 o zagotovitvi pogojev za prebivanje 14 državljanov Islamske republike Afganistan v Republiki Sloveniji na podlagi izraženega interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, Poročevalec: Marjan Šarec

1C. Predlog sklepa o trajni preselitvi 50 državljanov Sirije ali Afganistana, ki se jim lahko prizna status begunca, iz Turčije v Republiko Slovenijo, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

2. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitev pravic porabe pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za zdravje,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MNZ, MZZ, MP, MKGP, MDDSZ),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

4. Predlog za uvrstitev projekta 1811-22-0005 Nakup poslovnih prostorov Veleposlaništva Buenos Aires v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

5. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 3330-21-0133 Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: dr. Igor Papič

5A. Predlog za spremembo vrednosti projektov 1914-22-0010 Strelišče Crngrob in 1914-21-0007 Taktično transportno letalo v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Marjan Šarec

6. Predlog soglasja k spremembi Cenika za lastno dejavnost Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ZPMZKZ Celje,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

III. ZADEVE EU

6A. Informacija o trenutnem stanju pogajanj glede Pakta o migracijah in azilu, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Informacija o nameravanem pristopu Republike Slovenije k Mednarodni listini o odprtih podatkih, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

8. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Marka Štucina na ministrskem srečanju držav članic Srednjeevropske pobude 6. in 7. novembra 2022 v Sofiji, Poročevalka: Tanja Fajon

9. Informacija o udeležbi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na Drugem letnem forumu o socialnem dialogu v okviru pobude Globalni dogovor 2. in 3. novembra 2022 v Madridu, Poročevalec: Luka Mesec

10. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na 12. To Be Secure Forumu 8. oktobra 2022 v Črni gori,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

11. Poročilo o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na 17. srečanju skupine Arraiolos 5. in 6. oktobra 2022 v Republiki Malti,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

12. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo Marjana Šarca na ministrskem sestanku Jadransko-Jonske pobude (ADRION) 4. oktobra 2022 v Benetkah,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z najranljivejšimi skupinami prebivalstva,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s premestitvijo krajevnega urada Velike Lašče iz upravne enote Ljubljana v Upravno enoto Ribnica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s številom policistov in nadzornikov državne meje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s prenosom Direktive EU 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh