Skoči do osrednje vsebine

99. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki med drugim določajo pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, dvakrat tedensko samotestiranje za vse učence osnovne šole, dijake in študente in obveznost nošenja mask kljub izpolnjenemu pogoju PC za dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v dejavnostih in pri izvajanju vseh storitev pri katerih prihaja do medsebojnega stika.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 se dopolni tako, da se uvede redno presejalno testiranje pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti in izvajalcih socialno varstvenih storitev, in sicer v breme stroškov državnega proračuna.
Testiranje s testi HAG za samotestiranje se uvede za vse učence osnovne šole in dijake. Samotestiranje je potrebno tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in za obšolske dejavnosti ne glede na starost učenca in dijaka. Pogostnost samotestiranja za učence, dijake in študente pa se poviša na dvakrat tedensko s pravico do uporabe deset testov za samotestiranje.
Za opravljanje dela se poviša pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG vsakih 48 ur, in sicer tako, da mora oseba ob začetku opravljanja dela imeti veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur. V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki, ne pa tudi v nedeljo. V primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur. Določi se, da je kljub izpolnjenemu pogoju PC, uporaba zaščitne maske obvezna:

  • v dejavnostih zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter
  • v dejavnostih in pri izvajanju vseh storitev, kjer prihaja do medsebojnega stika.

Odlok začne veljati 1. novembra 2021, da se omogoči čas za nabavo dodatnih testov za samotestiranje in organizacijo dodatnih testiranj s testi HAG pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. V uredbi je določen predmet in območje koncesije, pogoji za izvajalca Javne svetovalne službe v čebelarstvu, merila za izbiro koncesionarja-izvajalca koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, način izbire koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, finančne določbe ter način poročanja, letni program, način nadzora nad izvajanjem nalog in prenehanje koncesije.

Sprejela je tudi spremembe Uredbe o upravnem poslovanju, ki vpeljuje nekatere spremembe za uporabnike glede elektronskega poslovanja, naročanja strank, poslovnega časa in uradnih ur, odpravljanja krajevne pristojnosti upravnih enot v upravnih zadevah in vlog brez kvalificiranega elektronskega podpisa.

Minister za zdravje Janez Poklukar

Minister za zdravje Janez Poklukar | Avtor: Urad vlade za komuniciranje

1 / 2