Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije obravnavala poročilo Finančne uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga na 31. december 2020, ki ga bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. V letu 2020 se je davčni dolg znižal za 182 milijonov evrov.

V letu 2020 je Finančna uprava Republike Slovenije pobrala neto 16,3 milijarde evrov prihodkov za vse štiri blagajne javnega financiranja, kar je 1,3 milijarde evrov (7,3 %) manj kot v letu 2019. Če bi k pobranim javnofinančnim prihodkom v letu 2020 prišteli tudi znesek oproščenih prispevkov za socialno varnost v znesku 607,6 milijona evrov, ki jih je državni proračun na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v času spomladanske epidemije poravnal neposredno javnofinančnim blagajnam Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali državnemu proračunu, bi prihodki v letu 2020 znašali 16,9 milijarde evrov in bi bili v primerjavi z letom 2019 nižji za 681,6 milijona evrov (3,9 %).

Na 31. december 2020 je znašal davčni dolg za vse blagajne javnega financiranja 998 milijonov evrov in se je v letu 2020 znižal za 182 milijonov evrov (15,4 %). Davčni dolg je glede na možnosti izterjave razdeljen na aktivni dolg v višini 498,7 milijonov evrov (49,96 %) in pogojno izterljivi dolg v višini 499,4 milijona evrov (50,04 %).

S ciljem obvladovanja davčnega dolga je Finančna uprava Republike Slovenije izvajala številne ukrepe za spodbujanje prostovoljnega plačevanja in izterjave: opominjanje, pobote obveznosti z zapadlimi terjatvami, unovčitve predloženih zavarovanj, davčno izvršbo, druge zahtevnejše ukrepe uveljavljanja davčnega dolga in predlagala stečaje ali izbrise.

Pri izterjavi znatnega dela davčnega dolga je finančna upava omejena. Če sodišče odloči, da se zoper dolžnika začne postopek zaradi insolventnosti, se za dolg ne sme voditi postopek izvršbe niti zavarovanja. Po stanju 31. december 2020 je bil obseg pogojno izterljivega dolga, prijavljenega v insolvenčne postopke, 353 milijonov evrov, kar predstavlja 35,4 % davčnega dolga.