Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 18. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – prva obravnava, Predlagatelj: minister za pravosodje

2. Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije – prva obravnava, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

4. Predlog mnenja o Predlogu zakona za urejanje položaja študentov, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

5. Poročilo z vključenimi priporočili Skupine strokovnjakov in strokovnjakinj Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO) o uresničevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6. Analiza plač v javnem sektorju za leto 2020 – letno poročilo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

7. Poročilo o realizaciji načrtovanega razpolaganja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

8. Poročilo o realizaciji načrtovanega razpolaganja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

9. Poročilo o delu Delovne skupine za obravnavo romske problematike od januarja do junija 2021 s predlogi sistemskih in drugih sprememb na podlagi opravljenega dela delovne skupine, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

10. Predlog odgovora na poizvedbe Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z omejevanjem svobode zbiranja zaradi preprečevanja širjenja COVID-19, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

11. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (SURS, MZZ, MJU, MNZ, MZ, MGRT, MOP, MDDSZ, MK), Predlagatelj: minister za finance

12. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

13. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Študentskega doma Ljubljana za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

14. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

III. ZADEVE EU

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetu za sodelovanje, ustanovljenem s Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva EU-Azerbajdžan, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

16. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na neformalni večerji predsednikov vlad/držav EU in na Vrhu Evropska unija – Zahodni Balkan 5. in 6. oktobra 2021 na Brdu pri Kranju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve (pravosodje) 7. in 8. oktobra 2021 v Luksemburgu, Predlagatelj: minister za pravosodje

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Forumu o trajni preselitvi 9. julija 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve od 14. do 16. julija 2021 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za pravosodje

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Predlagatelj: minister za obrambo

21. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice za vajo Bison Counter 2021, Predlagatelj: minister za obrambo 23. Predlog sklepa o donaciji Republike Slovenije Republiki Litvi v obliki tehničnih ovir, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

24. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na srečanju ministrov za notranje zadeve Višegrajske skupine, Republike Avstrije in Republike Slovenije 5. oktobra 2021 v Budimpešti, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

25. Informacija o sodelovanju ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope 4. in 5. oktobra 2021 v Budimpešti, Predlagatelj: minister za pravosodje

26. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 26. avgusta 2021 v Kraljevini Danski, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede višjih stroškov za izplačila (korona) dodatkov za zaposlene v javnem sektorju od skupnih stroškov testiranj, cepljenja in zdravljenja bolnikov COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadzorom testiranj na Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s ceno hitrih testov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s samotestiranjem na covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s precepljenostjo zaposlenih v celotni vertikali šolstva, vključno z VVZ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s precepljenostjo zaposlenih v DSO, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s cepljenjem proti Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s samotestiranjem za otroke športnike s pobudo za brezplačno testiranje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka o odnosih med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

36. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spremembami na področju obravnave ilegalnih prebežnikov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve