Skoči do osrednje vsebine

87. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji podaljšala veljavnost večine odlokov v povezavi s COVID-19 in v njih organizatorjem prireditev, shodov in športnih tekmovanj ter ponudnikom storitev in blaga na področju voznikov in vozil v Sloveniji in upravljavcem žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog, naložila preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pri udeležencih. Med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez pogoja PCT je dodala čezmejne delovne migrante, ki živijo največ 10 kilometrov zračne razdalje od meje s sosednjo državo. Vlada je tudi ustanovila Službo vlade za digitalno preobrazbo.

Vlada je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati 23. julija 2021 in velja do vključno 1. avgusta 2021. Dosedanji pogoji za vstop v Slovenijo ostajajo nespremenjeni. Med izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT pa se dodajo čezmejni delovni migranti, ki imajo delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in imajo prebivališče v razdalji največ 10 kilometrov zračne črte od skupne mejne črte Republike Slovenije in sosednje države, ter se vračajo v petih dneh po prehodu meje. Gre za začasno izjemo, ki bo v veljala predvidoma do 15. avgusta 2021 oziroma najpozneje do 1. septembra 2021.

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode. Pri medsebojni razdalji en meter med udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode je določena tudi izjema, ko gre za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Do zdaj je izjema od predpisane medsebojne razdalje veljala le za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Vlada je sprejela odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Ta služba spremlja in analizira postopek digitalne preobrazbe na državni ravni in v posameznih regijah, pripravlja strateške državne dokumente in politike s področja digitalne preobrazbe ter usklajuje in spremlja njihovo izvajanje. Naloge službe so tudi, da pripravlja in usklajuje ukrepe institucij na državni ravni s področja politike digitalne preobrazbe, spremlja in usklajuje njihovo izvajanje ter pripravlja in izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državno strategijo digitalizacije in vplivajo na izboljšanje digitalnih kazalnikov. Poleg tega pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte politike digitalne preobrazbe, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije.