Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19.

S predlogi amandmajev k predlogu zakona se v pretežnem delu upošteva pripombe Zakonodajno pravne službe Državnega zbora, ki jih je podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo RS, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila nov projekt »Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju«.

Namen projekta je saniranje zemljine in zunanja ureditev vrtcev ter s tem izboljšanje stanja okolja na območju vrtca Anice Černejeve, Enota Luna, vrtca Zarja, Enota Iskrica in vrtca Tončke Čečeve, Enota Center skupaj z igriščem na Savinjskem nabrežju, in s tem zmanjšanje tveganja za zdravje otrok.
Navedeni cilji bodo doseženi z ukrepi za izboljšanje kakovosti tal: zamenjava onesnažene zemljine; ureditev novih zelenih površin – rekultivacija otroškega igrišča; varnostni ukrepi pri izvajanju odkopa in monitoring tal.

Ocenjena vrednost celotne investicije, ki se bo zaključila konec leta, je dobrih 876 tisoč evrov.