Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 50. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2019 in 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, Poročevalec: Janez Poklukar

3. Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2020, Poročevalec: Janez Poklukar

4. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic Evropske unije v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

5. Informacija o organizaciji, izvedbi in sofinanciranju Evropske fizikalne olimpijade EuPhO 2022 od 20. do 24. maja 2022 v Ljubljani, Poročevalka: dr. Simona Kustec

6. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (GSV, MDDSZ, MIZŠ, MF, MP, MKGP), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog soglasja k Spremembam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

8. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Univerzitetne Psihiatrične klinike Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

9. Predlog soglasja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrane v letu 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

10. Predlog za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve od 14. do 16. julija 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: Marjan Dikaučič

12. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na virtualnem kolokviju Generalnega sekretariata Sveta EU o dosežkih in izzivih EU v boju proti terorizmu dvajset let po terorističnih napadih v ZDA 8. julija 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

14. Izhodišča za predstavitev sektorskega programa in prioritet slovenskega predsedovanja s strani ministra za javno upravo Boštjana Koritnika pred pristojnima odboroma Evropskega parlamenta 12. in 15. julija 2021 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

15. Izhodišča za predstavitev prednostnih nalog na področju enakih možnosti v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja v Odboru za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) Evropskega parlamenta 13. julija 2021, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

16. Izhodišča za predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije s strani ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) Evropskega parlamenta 14. julija 2021, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

17. Izhodišča za predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije s strani ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec v Odboru Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje (CULT) 13. julija 2021 in Odboru Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energijo (ITRE) 15. julija 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

17A. Izhodišča za udeležbo ministra dr. Vaska Simonitija na zasedanju Odbora Evropskega parlamenta za kulturo (Odbor CULT) – predstavitev prednostnih nalog slovenskega predsedstva Svetu EU na področju kulture 13. julija 2021, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

17B. Izhodišča za sodelovanje ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na trialogu za dosje e dokazi 9. julija 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

18. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 21. junija 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Predlog prispevka Republike Slovenije v mehanizem COVAX Advanced Market Committment (AMC) z namenom naslavljanja pandemije COVID-19 v državah v razvoju, Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na srečanju predsednikov vlad držav Višegrajske skupine 9. julija 2021 v Budimpešti, Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 15. julija 2021 na Irskem, Poročevalec: dr. Anže Logar

22A. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Forumu o trajni preselitvi 9. julija 2021, (DOKONČNA OBRAVANAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

23. Informacija o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na obrambni razstavi, okrogli mizi in delovnem obisku med 12. in 14. julijem 2021 v Helenski republiki, Poročevalec: mag. Matej Tonin

24. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na trideseti obletnici ustanovitve Italijanske unije 16. julija 2021 na Reki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Stanko Baluh

25. Informacija o uradnem obisku predsednika Portugalske republike dr. Marcela Rebela de Souse od 29. maja do 1. junija 2021 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Poročilo o izvedbi desetega neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa 9. in 10. junija 2021 v Portorožu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

28. Poročilo o srečanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja in ministra za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Pétra Szijjárta 2. junija 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z zasebnimi šolami,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem evropske strojno-programske IKT opreme, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z delavskimi in človekovimi pravicami tujih gradbenih delavcev v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

32. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna naslovljeno na Komisijo za kulturo, znanost, šolstvo in šport za ureditev financiranja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

33. Predlog mnenja o dopolnitvi zahteve Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za začetek postopka ustavnosti drugega stavka petega odstavka 79.a člena Zakona o tujcih, Poročevalec: Aleš Hojs