Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 50. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno 

2B. Predlog soglasja k Predlogu amandmaja k Predlogu zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog odgovora na Mnenje Državnega sveta Republike Slovenije o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Zaščitna strategija ob jedrski in radiološki nesreči, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 2/1, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač, podeljene z odločbo št. 35501-12/2005/6 z dne 25. 6. 2005, družbi Pivovarna Laško, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog dodatka št. 5 h Koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Jernej Vrtovec

9. Predlog aneksa št. 1 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. 10. poročilo o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje junij 2019–april 2021 s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

13. Poročilo o delu Koordinacije služb na morju za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

14. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. - Letno poročilo družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., za poslovno leto 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

15. Predlog za uvrstitev šestih projektov s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Jernej Vrtovec

16. Predlog za uvrstitev projekta 2555-21-0005 Protipopl. ukrepi ob Voglajni s pritoki-faza D-G v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0022 Rekonstrukcija, sanacija in dozidava Dvorane Tabor v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

17A. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-21-0056 Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Kmetijskega inštituta Slovenije za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za leto 2020 ter delno pokritje primanjkljaja za leto 2017, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

20. Predlog opredelitve Republike Slovenije v postopku pred Sodiščem Evropske unije v zadevi C-155/21; Athena Investments e.a. – razlaga Pogodbe o energetski listini, Poročevalec: Jernej Vrtovec

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2020/1706 glede vključitve avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

22. Izhodišča za udeležbo delegacije na srečanju finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine G20 9. in 10. julija 2021 v Benetkah, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 13. julija 2021 v Bruslju, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24. Izhodišča za udeležbo ministra za finance mag. Andreja Širclja na zasedanju Odbora Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve 13. julija 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24A. Izhodišča za predstavitveni nastop ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravka Počivalška, pred Odbori Evropskega parlamenta (INTA, ITRE, TRAN, IMCO) na temo prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU, dne 12., 13. in 15. julija 2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na predstavitvi sektorskega programa in prioritet slovenskega predsedovanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta od 12. do 14. julija 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

26. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Konferenci deležnikov o promocijski politiki EU 12. in 13. julija 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

27. Informacija o udeležbi mag. Aleša Irgoliča, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na zaključnem spletnem dogodku strokovne skupine mehanizma za podporo politikam na področju biogospodarstva 6. julija 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 11. junija 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo in ribištvo od 13. do 15. junija 2021 v Lizboni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

30. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Dubrovniškem forumu 9. in 10. julija 2021 v Dubrovniku, Poročevalec: dr. Anže Logar

30A. Izhodišča za udeležbo dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na virtualnem srečanju »Nova vizija trajnostnega ribištva in akvakulture v Sredozemlju in Črnem morju«, ki ga organizira Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) 9. julija 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

30B. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Aleša Irgoliča na virtualnem dogodku bruseljske FAO pisarne za zvezo z naslovom »Ko znanost sodeluje s politiko za pospešene spremembe prehranskih sistemov« 7. julija 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s finančnim učinkom sprejetih ukrepov za omilitev posledic epidemije covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s postavitvijo vetrnega polja s strani Dravskih elektrarn, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

33. Predlog mnenja o pobudi za presojo ustavnosti 9., 12. in 18. člena, 11. točke 21. člena, 9. točke 35. člena ter 36. in 54. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

34. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 71. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku v zvezi s 95. členom Zakona o davčnem postopku, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj