Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve je v dokončni obravnavi na današnji seji obravnaval predlog za umik Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika iz zakonodajnega postopka zaradi sprejema drugega zakona, ki ureja isto področje.

Državni zbor Republike Slovenije je na 76. izredni seji 4. 6. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, ki spreminja model prisile v zvezi s kaznivimi dejanji po 170. do 172. členu KZ-1 v model afirmativnega soglasja, z upoštevanjem amandmajev, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji seji 30. 3. 2021. Vlada zato svoj Predlog KZ-1H, ki ureja isto problematiko, v skladu s 118. členom Poslovnika Državnega zbora RS, umika. Državni zbor Republike Slovenije je na 76. izredni seji 4. 6. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, ki spreminja model prisile v zvezi s kaznivimi dejanji po 170. do 172. členu KZ-1 v model afirmativnega soglasja, z upoštevanjem amandmajev, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji seji 30. 3. 2021. Vlada zato svoj Predlog KZ-1H, ki ureja isto problematiko, v skladu s 118. členom Poslovnika Državnega zbora RS, umika. Obvestilo o umiku bo vlada posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.


Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela mnenje o pobudi za začasno zadržanje izvrševanja 12. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih in ga posreduje Državnemu zboru RS. Določbe 12. člena ZNUAPK urejajo izvajanje intenzivnega odstrela divjih prašičev na območju, za katero je razglašena visoka stopnja ogroženosti glede afriške prašičje kuge (APK). Da bi bili lovci pri izvajanju intenzivnega odstrela divjih prašičev čim uspešnejši, se z ZNUAPK dovoljuje uporaba posebne opreme pri izvajanju lova, hkrati pa so predvidene finančne spodbude za upravljavce lovišč, ki bodo izvedli odstrel divjih prašičev nad osnovo, ki jo bo določil Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).Vlada ocenjuje, da je pobuda za začasno zadržanje izvrševanja 12. člena ZNUAPK neutemeljena. Ukrep zmanjšanja populacije divjih prašičev je del strateškega pristopa pri obvladovanju afriške prašičje kuge v EU, ki je bil razvit z namenom vzpostavitve usklajenih ukrepov kot odziv na epidemiološke razmere v zvezi z afriško prašičjo kugo v EU. Strateški pristop je namenjen vsem državam članicam. Namenjen je preprečevanju in nadzoru širjenja bolezni in sčasoma izkoreninjenju bolezni na prizadetih ozemljih EU. Ta cilj bi bilo treba doseči z uporabo usklajenih ukrepov, prilagojenih posebnostim vsake države članice, med drugim glede metapopulacije divjih prašičev in čred prašičev. Zmanjšanje populacije divjih prašičev in stabilizacija gostote populacije divjih prašičev še pred pojavom APK so nujni, tako pri zmanjševanju verjetnosti izpostavljenosti populacije virusu APK kot pri prizadevanjih, potrebnih za morebitne nujne ukrepe (npr. manjša prisotnost poginulih divjih prašičev, ki so vir okužbe), po vnosu APK.