Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2. Predlog za umik Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (EPA 1700-VIII; Predlog KZ-1H) iz zakonodajnega postopka zaradi sprejema drugega zakona, ki ureja isto področje (Predlog KZ-1I; EPA 1701-VIII) (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

3. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

5. Predlog Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020‒2030, Strategija razvoja, Poročevalec: Janez Poklukar

6. Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

8. Informacija o vzdrževanju stanja pri reševanju pritožb zoper odločbe o pravicah iz javnih sredstev, zoper akte, izdane na podlagi Zakona o urejanju trga dela in zoper akte, izdane na podlagi interventne zakonodaje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

9. Poročilo o izpolnitvi nalog Medresorske delovne skupine za pripravo izhodišč za spremembe in dopolnitve zakonodaje, ki ureja referendum in referendumsko kampanjo (2018–2019), Poročevalec: Boštjan Koritnik

10. Predlog odgovora na priporočilo Zagovornika načela enakosti za izboljšanje dostopa do informacij in televizije za senzorno ovirane osebe, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditev pravic porabe (MKGP, MZ, MF, MDDSZ, Geodetska uprava RS, upravne enote), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

13. Informacija o aktivnostih predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše in ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja povezanih s sodelovanjem z Evropskim parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 20. aprila 2021 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na neuradnem srečanju ministrov za zunanje zadeve EU (Gymnich) 27. maja 2021 v Lizboni (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 2. zasedanju Foruma za Schengen 17. maja 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma o sodelovanju št. C2711-21-951301 Ankete o kazalnikih, o katerih poročajo bolniki (PaRIS), Anketa o izidih in izkušnjah bolnikov s kroničnimi boleznimi, sklenjenega med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Informacija o izvajanju, s strani Republike Slovenije, dveh prednostnih priporočil Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope (ECRI), kot izhajata iz njenega 5. Poročila o Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Informacija za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrskem srečanju držav Salzburškega foruma 23. in 24. junija 2021 v Pragi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

21. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav C5 23. junija 2021 v Češki republiki (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na virtualnem ministrskem medletnem zasedanju Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (GPAI) 30. junija 2021, Poročevalec: Boštjan Koritnik

24. Izhodišča za uradni obisk ministrice za obrambo Zvezne republike Nemčije Annegret Kramp-Karrenbauer 27. in 28. junija 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Matej Tonin

25. Informacija o obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina pri pripadnikih slovenskega kontingenta v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost (eFP) 7. julija 2021 v Latviji, Poročevalec: mag. Matej Tonin

26. Poročilo o obisku predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše 29. aprila 2021 v Francoski republiki (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Poročilo o pogovorih predstavnikov vlade Republike Slovenije ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Turčije Mevluta Çavuşoğluja 4. maja 2021 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

29. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 28. maja 2021 v Ruski federaciji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

30. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem zasedanju ministrov za zunanje zadeve Berlinskega procesa 8. junija 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

31. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 74. zasedanju Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije od 24. do 31. maja 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

32. Poročilo o obisku ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu dr. Helene Jaklitsch 15. maja 2021 na Občini Števerjan (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

33. Poročilo o srečanju državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja z državnim sekretarjem na Ministrstvu za notranje zadeve Črne gore Radom Miloševićem 25. maja 2021 v Ljubljani (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delovanjem novinarjev RTV Slovenija (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s pogojem PCT za obisk verskih obredov (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

36. Predlog odgovora na poslansko pobudo poslanke Nataše Sukič v zvezi z razrešitvijo mag. Uroša Urbanije z mesta direktorja Urada Vlade Republike za komuniciranje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

37. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z izplačili t.i. korona dodatkov (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

38. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot za odpravo neživljenjskih pogojev prehajanja državnih meja za dnevne migrante v slovenski Istri (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z reformo v pravosodju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

40. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna glede vključitve dela kulturnega in športnega sektorja v Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

41. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance glede prioritetnega cepljenja zaposlenih v turizmu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

42. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju, Poročevalec: Boštjan Koritnik