Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 47. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Škocjan, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Predlog pogodbe brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Postojna, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog pogodbe brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Laško, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog pogodbe brezplačnega prenosa državnega premoženja, št. C2130-21Z213001, na Mestno občino Novo mesto, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlog sklenitve pogodbe brezplačnega prenosa državnega premoženja, št. C2130-20Z213018 na Mestno občino Novo mesto, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

7. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlog določitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za upravljavca zemljišč v k. o. 696 Spodnje Hoče (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9. Predlog določitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za upravljavca zemljišča v k. o. 171 Vratji Vrh (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

10. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišč v k. o. 1618 Vinice (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

11. Predlog določitve Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka za upravljavca nepremičnin v k. o. 2027 Stara Loka (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

11A. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 215-48/2021-2550-4 z dne 14. 4. 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

12. Predlog sklepa o sklenitvi Pogodbe o ciljih in pričakovanih rezultatih dela direktorice Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Murska Sobota (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

14. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrična bolnišnica Idrija(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

15. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

16. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Novo mesto(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

17. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Zdravstveni dom za študente(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

18. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

19. Predlog izdaje soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost zaposlenim na Univerzi v Mariboru iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

20. Predlog razrešitve direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

22. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, Poročevalka: dr. Simona Kustec

23. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar