Skoči do osrednje vsebine

81. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji začela z obravnavo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi ter predloga zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 in jo bo nadaljevala v prihodnjih dneh. Sprejela je tudi Uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije.

Uredba o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije podrobneje ureja opravljanje javne službe STA in njeno financiranje ob upoštevanju Sklepa Komisije 2012/21/EU o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Uredba, za izvajanje katere vlada pooblašča Urad vlade za komuniciranje, opredeljuje vrste in obseg storitev javne službe, določitev nadomestila za opravljanje javne službe ter sklenitev letne pogodbe.


Z Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je vlada določila, da je za letalski promet znotraj EU in schengenskega območja prestop meje mogoč tudi izven treh kontrolnih točk, ki so določene za mednarodni letalski promet (Ljubljana - letališče Jožeta Pučnika, Maribor – letališče Edvarda Rusjana in Portorož).Poleg tega je več držav črtanih z rdečega seznama, med njimi tudi Nemčija, Češka, Slovaška, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina.


Vlada je sklenila, da prekliče stopnjo tajnosti dokumenta o možnih nadaljnjih poteh za uspeh procesa ustavne reforme Bosne in Hercegovine. V zadnjih mesecih smo v domačih in tujih mediji zasledili vrsto informacij o t.i. 'non-paperju', ki se ga pripisuje Republiki Sloveniji. Vlada Republike Slovenije s takšnim dokumentom ni seznanjena, saj ga v aktualnem mandatu ni obravnavala, pripravljala ali o njem razpravljala, niti tega ni storilo katerokoli ministrstvo ali vladni organ. Dokument s št. Z-103-34/2010, z dne 26. 1. 2011, o možnih nadaljnjih poteh za uspeh procesa ustavne reforme Bosne in Hercegovine, obstaja. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije ga je, v vlogi posebnega poročevalca za Bosno in Hercegovino, pripravil Milan Kučan. Glede na to, da je vsebina dokumenta v pretežni meri že več več tednov javno znana, ni več pogojev, ki so potrebni za nadaljnji zaupni status tega dokumenta.