Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela posebni vladni projekt Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa od 1. 1. do 31. 3. 2021.

Vlada Republike Slovenije je na 53. redni seji imenovala Vladno pogajalsko skupino za pogajanja s Stavkovnim odborom Policijskega sindikata Slovenije glede stavkovnih zahtev. Na prvem sestanku 2. 2. 2021 je bil sprejet sklep, da se vladna pogajalska skupina obveže, da bo Ministrstvo za notranje zadeve vladi predlagalo, da se posebni vladni projekt Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij izvaja še od 1. 1. do 31. 3. 2021.

Vlada je lani novembra s sklepom potrdila nadaljevanje projekta Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij do konca leta 2020. Ministrstvo za notranje zadeve je tako predlagalo vzpostavitev novega projekta z naslovom Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa in nadaljevanje izplačil delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za izvajanje projekta po enakih kriterijih in merilih za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju projekta, kot so veljali pri projektu Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij.

Ministrstvo za notranje zadeve ima za izvedbo projekta načrtovana sredstva v višini 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na podlagi drugega odstavka 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.