Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 31. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj, Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog spremembe Programa izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Predlog odgovora na navedbe nasprotne udeleženke z dne 15. 1. 2019 v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. točke drugega odstavka 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

10. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

11. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Splošnim sodiščem Evropske unije v zadevi T-283/20 Billions Europe in drugi proti Evropski komisiji, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje za referenčna obdobja po tistih iz Uredbe (EU) 2020/698, Poročevalec: Jernej Vrtovec

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasne razbremenitve od pravil uporabe slotov na letališčih Skupnosti zaradi pandemije COVID-19, Poročevalec: Jernej Vrtovec

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 347/2013, Poročevalec: Jernej Vrtovec

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupine 15. in 16. februarja 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 45. videokonferenčnem sestanku Odbora za evropski statistični sistem 11. in 12. februarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo 25. januarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o sestanku dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Zoltanom Kovácsem, vladnim komisarjem Madžarske, glede priprave in sodelovanja Republike Slovenije na razstavi "ONE WITH NATURE, World of Hunting and Nature Exhibition 2021" 16. februarja 2021 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 5. zasedanju skupščine Združenih narodov za okolje (UNEA-5), ki bo potekalo virtualno, 22. in 23. februarja 2021 ter v fizični obliki februarja 2022 v Nairobiju, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z gradnjo Hotela Europa Bled na Rečici, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z obiski smučišč na podlagi rezultatov hitrih testov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec