Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 31. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 1801 Kompolje, v k. o. 1959 Domžale, v k. o. 2635 Rogaška Slatina, v k. o. 2215 Robidišče, v k. o. 1308 Velika Dolina in v k. o. 2314 Vogrsko, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnine, v k. o. 2613 Truške, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 1178 Rogatec in v k. o. 1171 Sveti Florjan, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. za upravljavca nepremičnin v k. o. 166 Lendava, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

5. Predlog določitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, za upravljavca zemljišča v k. o. 532 Lenart v Slovenskih goricah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

6. Predlog določitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kot upravljavca zemljišč v k. o. 918 Ljubija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Predlog določitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, za upravljavca zemljišč v k. o. 2490 Postojna, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnine, v k. o. 349 Ločki vrh, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

9. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi sodne poravnave v zadevi tožeče stranke, javne uslužbenke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

11. Predlog odloka o ustanovitvi komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13. Predlog sklepa o ustanovitvi Nacionalnega sveta za bralno pismenost, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, opr. št. I U 474/2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

15. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. IU 1779/2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z neimenovanjem direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

16A. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

17. Predlog sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Las Palmasu, v Kraljevini Španiji, Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Predlog sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Las Palmasu, v Kraljevini Španiji, Poročevalec: dr. Anže Logar

18A. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko v Ministrstvu za finance, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

18B. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

18C. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Poljane, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18Č. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški center Naklo, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18D. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ravne na Koroškem, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18E. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Brežice, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18F. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda Prizma Ponikve, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18G. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma Petra Uzarja Tržič , Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18H. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Ajdovščina, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18I. Predlog razrešitve in imenovanja člana Nacionalnega sveta za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

18J. Predlog ustanovitve Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu, Poročevalec: Jernej Vrtovec

18K. Predlog imenovanja slovenskega dela Stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred nesrečami za izvajanje sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami, Poročevalec: mag. Matej Tonin