Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela sklep, da se v Načrtu razvojnih programov 2020-2023 spremeni projekt »Sanacija brežine reke Vipave v Mirnu«.

Projekt se spreminja tako, da se vključi ureditev leve brežine reke Vipave na odseku od nove brvi do stanovanjske hiše Miren 141. Na tem območju reke Vipave v Mirnu so namreč ob poplavah poplavljene stanovanjske hiše, poslovni objekti in glavna cesta, kar povzroča veliko materialno škodo. Predviden zaključek sanacije, katere ocenjena vrednost znaša 942 tisoč evrov in jo financirata Direkcija RS za vode in Občina Miren-Kostanjevica, je v letu 2022.