Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 12. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, Poročevalec: Igor Eršte

3. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, Poročevalec: Tomaž Gantar

4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

5. Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 do leta 2022, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

6. Potrditev Poslovnika Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MDDSZ, GSV, SURS, MP, MJU, MK, sodišča), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Predlog soglasja k Ceniku za lastno dejavnost – PU 2030 Cenik pripravljalnega seminarja za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije v obliki videokonference, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

9. Predlog soglasja k Ceniku za lastno dejavnost – PU 2030 Cenik seminarjev v obliki videokonference za kandidate, ki pristopajo na pravniški državni izpit na podlagi 19.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

10. Predlog soglasja k Ceniku za lastno dejavnost – PU 2030 Cenik nadaljevalnega izobraževanja za mediatorje v obliki videokonference, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

III. ZADEVE EU

11. Predlog sklepa o spremembi organizacijske strukture priprav in izvedbe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zdravje 30. oktobra 2020, Poročevalec: Tomaž Gantar

14. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na zasedanju Sveta Evropske Unije za zunanje zadeve (FAC) 12. oktobra 2020 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni ministrski videokonferenci za zaposlovanje in socialno politiko 13. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Informacija o nameravanem podpisu not o pristopu Italijanske republike o sodelovanju v operativnem in funkcionalnem memorandumu Centra odličnosti za civilno-vojaško sodelovanje, Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije za obdobje od 2020 do 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Informacija o sodelovanju ministrice za izobraževanje, znanost in šport. dr. Simone Kustec na neformalni videokonferenci ministrov za izobraževanje Sveta Evrope dne 29. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina 2. in 3. novembra 2020 na Madžarskem, Poročevalec: mag. Matej Tonin

20. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem 130. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope 4. novembra 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Izhodišča za udeležbo Gašperja Dovžana, državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve, na srečanju zunanjih ministrov udeleženk Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi 6. novembra 2020 v Antaliji, Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Helenske republike Nikosa Dendiasa 18. septembra 2020 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti na Bavarskem in Baden-Württembergu 19. in 20. septembra 2020 v Nemčiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Uradom za demografijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nadomestilom preživnine, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odstopom integirtetno-vestnih članov vlade, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z obvezno uporabo zaščitnih mask v razredih za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente ter za pedagoške delavce, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z občinskimi oziroma mestnimi glasili, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z RTV in načelom politične uravnoteženosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prijavljenimi osebami na določenem naslovu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z upoštevanjem epidemioloških smernic in izvedbo fizioterapije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nepremišljeno množično covid-19 karantenizacijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uporabo razkužil za roke v osnovnih šolah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nasiljem nad zdravstvenimi delavci, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z reševanjem problematike suicidalnosti moških, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z načrti glede Splošne bolnišnice Jesenice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s francoskimi kolonijami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s položajem slovenske skupnosti v državah na območju Zahodnega Balkana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janje Sluga v zvezi s financiranjem filmskega sektorja ter poplačilom pogodbenega dolga filmskim ustvarjalcem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

40. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Nemca in Gregorja Židana v zvezi s priporočili in smernicami za izvedbo športnih prireditev v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

41. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s kardinali, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar