Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, ki bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb.

Vlada je sprejela sklep, da se poveča namensko premoženje in kapital Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za 142.547 evrov. Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije, z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Vsako povečanje namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje sredstev za kredite, ki se jih lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero.