Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 15. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, Poročevalec: mag. Matej Tonin

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3A. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

3B. Informacija o realizaciji II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v zvezi z 12. in 13. točko sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10103-4/2018/32 z dne 31. 1. 2019 – Neodvisna strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, Poročevalec: Boštjan Koritnik

5. Predlog odgovora na vprašanje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z implementacijo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, Poročevalec: Tomaž Gantar

6. Predlog odgovora na vprašanja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede obvezne uporabe zaščitne maske, Poročevalec: Tomaž Gantar

7. Potrditev Poslovnika Delovne skupine za obravnavo romske problematike, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

8. Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2019, Poročevalec: Boštjan Koritnik

9. Predlog spremembe projekta 1714-17-0010 Oprema poslovnih prostorov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: Aleš Hojs

10. Predlog soglasja k Ceniku za lastno dejavnost – PU 2030 Cenik strokovnega izobraževanja za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače v obliki videokonference (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

III. ZADEVE EU

11. Predlog materialne pomoči Grčiji za obnovitev sprejemnega centra za migrante na otoku Lezbos, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12. Predlog stališča Republike Slovenije do vprašanja Sodišča Evropske unije, po 24. členu statuta tega sodišča, v zadevi C-872/19 P (Bolivarska republika Venezuela proti Svetu EU), Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na neformalnem videokonferenčnem zasedanju Sveta Evropske Unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 29. septembra 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar

13A. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na izrednem videokonferenčnem zasedanju Evropskega sveta 19. avgusta 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike za Evropo, VSEBINA: transport, skladiščenje, vzdrževanje in predvidena uporaba petih (5) slovenskih glavnih bojnih tankov M-84 in enega (1) vozila za izvlek serije T-55 v Združenem večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti, v Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: mag. Matej Tonin

15. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri o vzpostavitvi okvira večnacionalnega sodelovanja za pridobitev modularne rešitve za umestitev zmogljivosti zračne obrambe z uporabo kopenskih oborožitvenih sistemov zelo kratkega, kratkega in srednjega dosega, Poročevalec: mag. Matej Tonin

16. Izhodišča za virtualno ministrsko srečanje držav članic Srednjeevropske pobude 24. septembra 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na 2. ministrskem zasedanju Evropske unije in Afriške unije 28. septembra 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar

17A. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 28. in 29. septembra 2020 v Kraljevini Španiji in Portugalski republiki, Poročevalec: dr. Anže Logar

17B. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 1. oktobra 2020 v Slovaški republiki, Poročevalec: dr. Anže Logar

17C. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 5. oktobra 2020 v Haagu, Poročevalec: dr. Anže Logar

17Č. Izhodišča za delovni obisk ministrice za politično koordinacijo nemške zvezne dežele Baden-Württemberg Therese Schopper od 6. do 8. oktobra 2020 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 25. in 26. septembra 2020 v Republiki Severni Makedoniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

18A. Informacija o opravljenem delovnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 5. septembra 2020 na Hrvaškem (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XVIII. zasedanju slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Madžarski 30. septembra 2020 v Budimpešti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z državnim sekretarjem, zadolženim za varnost, Poročevalec: Peter Šuhel

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s številom uporabnih predihovalnikov, Poročevalec: Peter Šuhel

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s samovoljnim ravnanjem predsednika vlade na julijskem vrhu EU, Poročevalec: Peter Šuhel

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvedbo izobraževalnega procesa v skladu z navodili, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvedbo šolskega leta 2020–2021, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oskrbo z zdravili in skupnim javnim naročanjem v EU, Poročevalec: Tomaž Gantar

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Primoža Siterja v zvezi z nujnostjo takojšnjega posredovanja v preprečevanju širjenja okužb v domovih za starejše, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s potovanji slovenskih pravnih oseb in subjektov v Srbijo, Poročevalec: Aleš Hojs

29. Predlog mnenja o Zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti prvega odstavka 10. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič