Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 15. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 30. junij 2020 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez vpisanega upravljavca, Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Predlog sklenitve Pogodbe o zastopanju pri razpolaganju z lipicanskimi konji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 19 Domanjševci (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2105–Britof (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 767/2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št.  I U 768/2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Predlog soglasja k sklenitvi poravnave v postopku denacionalizacije premoženja v lasti Univerze v Ljubljani – dela parcele št. *117, k. o. 1660 Unec (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladno kadrovsko politiko, Poročevalec: Boštjan Koritnik

11. Predlog odgovora na poslansko pobudo Blaža Pavlina v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma, Poročevalec: Tomaž Gantar

11A. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

12. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

13. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

14. Predlog prenehanja položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice v Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

15. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

17. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

18. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

19. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Boštjan Koritnik

20. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

21. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

22. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

23. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

24. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

25. Predlog imenovanja direktorja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

26. Predlog imenovanja direktorice Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, Poročevalec: Jernej Vrtovec

27. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalske skupine, ki bo zastopala Republiko Slovenijo v pogajanjih z avstrijsko stranjo v zvezi z možnostjo uveljavitve odškodninskega zahtevka proti povzročitelju škode za poplave na Dravi v Republiki Sloveniji dne 5. novembra 2012, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28. Predlog spremembe sestave članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, Poročevalka: prof. dr. Simona Kustec

29. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije za plazove, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak