Skoči do osrednje vsebine

75. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 preneha veljati. Sprejela je tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, ki se je v letu 2019 povečala za 2,8 % oziroma 1,36 milijarde evrov.

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odločanje v zvezi z bolniško odsotnostjo, zadržanostjo od dela, medicinskimi pripomočki, sanitetnimi prevozi in zdraviliškim zdravljenjem je tako enako kot v času pred sprejetim odlokom oz. pred epidemijo COVID-19.

Sprejela je tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin za leto 2019. Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2019 znaša 49,83 milijard evrov in se je glede na stanje, izkazano na 31. december 2018, v letu 2019 povečala za 2,80 % oziroma 1,36 milijarde evrov.

Vlada z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 uvaja poenostavitve pri vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja, še posebej zaradi olajšanja upravičencev pri spopadanju s posledicami epidemije Covid-19 v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju. S predlaganimi spremembami bo možno lažje izvajanje projektov in doseganje ciljev podukrepov ter hitrejši pregled zahtevkov za izplačilo sredstev, kar bo posledično skrajšalo čas nakazil prejete podpore upravičencem za njihove stroške, nastale pri izvajanju projektov, ter jim tako zagotovilo večjo likvidnost.