Skoči do osrednje vsebine

Odločitev vlade s seje vladnega odbora

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila projekt Vgradnja tirnih mazalnih naprav na JŽI v letu 2020.

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila projekt Vgradnja tirnih mazalnih naprav na JŽI v letu 2020.

Na določenih odsekih železniških prog je posebej opazen trend povečanja obrabe glav tirnic, zaradi česar jih je potrebno pogosteje vzdrževati in menjavati. Z namenom zmanjšanja njihove obrabe in posledično podaljšanja njihove življenjske dobe ter zmanjšanja stroškov njihovega vzdrževanja v življenjskem ciklu je na odsekih železniških prog Lipovci–Murska Sobota, Murska Sobota–Dankovci, Zidani Most–Hrastnik, Zagorje–Sava, Jesenice–Bled jezero, Bled jezero–Bohinjska Bistrica, Logatec–Rakek, Gornje Ležeče–Divača in Kozina–Prešnica v letu 2020 predvidena vgradnja 19 stabilnih tirnih mazalnih naprav.

Poleg tega je v okviru projekta predvidena tudi vgradnja stabilne tirne protihrupne mazalne naprave, ki bo v letu 2020 predvidoma izvedena na odseku železniške proge Šempeter pri Gorici–Nova Gorica, saj tam prihaja do pritožb okoliških prebivalcev zaradi velikega hrupa, ki nastaja med vožnjami tirnih vozil. Po končani vgradnji omenjenih tirnih mazalnih naprav se bo na odsekih železniških prog, na katerih bodo vgrajene, zmanjšala tudi obraba sledilnih vencev tirnih vozil in hrup, do katerega prihaja zaradi trenja pri vožnjah tirnih vozil, povečala se bo zanesljivost železniškega prometa, razpoložljivost in vzdržljivost elementov zgornjega ustroja železniških prog ter varnost v železniškem prometu.