Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 6. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – skrajšani postopek, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2021 za leto Josipa Ipavca, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

3. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2021 za Jurčičevo leto, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

4. Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2019, Poročevalec: Tomaž Gantar

5. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2019, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5A. Povračilo stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, nastalih kot posledica povečanega nadzora meje, Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

7. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“), Poročevalec: Tomaž Gantar

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči, Poročevalec: dr. Anže Logar

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za pravosodje 6. julija 2020, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neuradni videokonferenci ministrov za zdravje 12. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

11. Poročilo iz neuradne videokonference ministrov za zunanje zadeve Evropske unije 15. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za trilateralno srečanje predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 7. in 8. julija 2020 na Dunaju, Poročevalec: dr. Anže Logar 

14. Izhodišča za delovni obisk v.d. ministra za zunanje zadeve Republike Albanije Genta Cakaja 6. julija 2020 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Heika Maasa in ministra za zunanje zadeve Portugalske republike dr. Augusta Santosa Silve 2. in 3. julija 2020 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15A. Informacija o udeležbi ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helene Jaklitsch na Konferenci »Prihodnost koroških Slovenk/Slovencev 100 let po koroškem plebiscitu« s spremljajočimi srečanji 1. in 2. julija 2020 v Celovcu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

16. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na virtualnem Visokem donatorskem dogodku za odziv na humanitarno krizo v Jemnu 2. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Soniboja Knežaka v zvezi z razmerami v domovih za starejše v času epidemije COVID-19, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z ukrepi za brezposelne na Zavodu RS za zaposlovanje po koncu epidemije, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z nepotrebnim časopisom, Poročevalec: Boštjan Koritnik

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s plačilom prispevka za programe RTV Slovenija, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z obravnavo mitnice, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vključevanjem tujih jezikov v naš šolski sistem, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka o strateških investicijah v obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s presejalnimi programi zgodnjega odkrivanja rakastih obolenj, Poročevalec: Tomaž Gantar

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem zdravja, Poročevalec: Tomaž Gantar

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše glede tujih diplomatskih predstavništev in konzulatov s sedežem v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spominskim obeležjem, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zlorabami zdravstvene kartice, Poročevalec: Tomaž Gantar