Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 6. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odločbe o dodelitvi statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura nepremičninam, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog določitve javnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije za upravljavca stvarnega premoženja na nepremičninah v k. o. 2636 Bežigrad, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog odločbe o ugoditvi pritožbi Splošne bolnišnice Izola zoper odločbo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog odločbe o ugoditvi predlogu Splošne bolnišnice Celje za odpravo odločbe Vlade Republike Slovenije in odločbe Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Predlog odločbe o ugoditvi predlogu Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj za odpravo odločbe Vlade Republike Slovenije in odločbe Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlog odločbe o odpravi odločbe Vlade Republike Slovenije in ugoditvi pritožbi Splošne bolnišnice Trbovlje ter odpravi odločbe Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog soglasja k nameri o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožečih strank proti toženi stranki Republiki Sloveniji, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Celju, Poročevalec: Aleš Hojs

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Predlog soglasja k aktu o spremembah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

10. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Japonske slovenskemu državljanu, Poročevalec: dr. Anže Logar

10A. Predlog soglasja Vlade Republike Slovenije k uvrstitvi v plačni razred, na delovnem mest referent, v Oddelku za odnose z mediji, v Sektorju za Vladno komuniciranje v Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Kemijskega inštituta, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

13. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14. Predlog odpoklica in imenovanja članov nadzornega sveta gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje d. o. o., Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

15. Predlog imenovanja članov v Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog razrešitve in imenovanja članov uprave Ustanove – Center za evropsko prihodnost, Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju nacionalne kontaktne točke za sodelovanje Republike Slovenije v Evropski migracijski mreži, Poročevalec: Aleš Hojs

18. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič