Skoči do osrednje vsebine

55. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini.

Izjava ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek in državnega sekretarja z Ministrstva za okolje in prostor Aleša Prijona po seji vlade.

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah in predlaga, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode, in sicer z vidika namena porabe sredstev tega sklada. Predlagana sprememba omogoča jasnejšo opredelitev, kaj je v zvezi z vodno infrastrukturo mogoče financirati iz Sklada za vode. Predlog zakona omogoča tudi financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po naravni nesreči, in sicer s ciljem odvrnitve neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. Trenutni sistem financiranja interventnih del oziroma izrednih ukrepov namreč ne omogoča takojšnje zadostne izvedbe potrebnih del za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja.

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest. Z njo se iz omrežja hitrih cest izvzame hitra cesta H2 Pesnica (Maribor) – Tezno, dolžine 7,220 km. Hitra cesta H2 je z izgradnjo njej vzporedne avtoceste A1, odsek 0071 Dragučova – Maribor, ki poteka vzhodno od centralnega mestnega območja, izgubila funkcijo prevzemanja daljinskega prometa in ohranila le lokalni promet mesta Maribor z njegovim zaledjem.

Vlada izdala tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini. Novela uredbe je posledica novele Uredbe o kategorizaciji državnih cest, s katero se bo hitra cesta H2 Pesnica (Maribor) – Tezno prekategorizirala v regionalno cesto. Cesta bo po prekategorizaciji še naprej v upravljanju družbe DARS, d. d., zato se bo na njej izvajalo cestninjenje vozil nad 3,5 t največje dovoljene mase (tovorna vozila). Slednje iz razloga, ker novo kategorizirana regionalna cesta v skladu s 4. členom Zakona o cestninjenju izpolnjuje pogoje za izbirno cestninsko cesto.

 

Posnetek s tolmačenjem v znakovni jezik