Skoči do osrednje vsebine

49. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru v zdravstvu, predlog novele Zakona o orožju in program odprave neposredne škode na stvareh zaradi februarskih poplav ter potrdila spremembe uredbe o zelenem javnem naročanju.

Izjava ministra za zdravje Aleša Šabedra po seji vlade.

Vlada je sprejela Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru v zdravstvu, ki za paciente prinaša več storitev, ker bo za programe, kjer so daljše čakalne dobe, namenjenih dodatnih 10 mio eur. Z aneksom se zagotavljajo tudi sredstva za cepljenje proti gripi in klopnemu meningoencefalitisu in za začetek izvajanja pilotnega projekta optimizacije čakalnih dob.

Vlada je sprejela tudi predlog novele Zakona o orožju, ki ureja novo kategorizacijo oziroma spremembe kategorizacije orožja, določa obveznost upravnih enot, da za imetnike orožnih listin po uradni dolžnosti preverijo izpolnjevanje določenih pogojev, kot sta zadržek javnega reda in zanesljivost vsakih pet let, natančneje določa pogoje za hrambo orožja in podaljšuje čas hrambe podatkov evidenc.

Vlada je sprejela program odprave neposredne škode na stvareh zaradi februarskih poplav v skupni višini 11.5 mio EUR. Za izvedbo prioritetnih obnov bo že v letošnjem letu iz proračunske rezerve namenjenih 5 mio EUR.

Vlada je potrdila spremembe uredbe o zelenem javnem naročanju, ki bolj natančno opredeljuje blago oz. storitve, pri katerih se lahko uporabi izjema od zelenega JN, če se ti naročajo v humanitarne namene. Na področju JN hrane se zvišuje obvezen delež živil iz shem kakovosti v celotni količini naročenih živil (iz 15 na 20%).

Posnetek izjave s tolmačenjem v znakovni jezik