Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank za tretjo obravnavo v Državnem zboru RS.

Državni zbor je na seji 24. septembra 2019 opravil drugo obravnavo predloga zakona, ki skladno z odločbo ustavnega sodišča predpisuje postopek sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, in sprejel amandmaje k 8., 12., 25., in 32.a členu. Sprejel je tudi sklep, da vlada pripravi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo. Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo je pripravljeno na podlagi sprejetih amandmajev v drugi obravnavi.

Na odboru za državno ureditev in javne zadeve pa se je vlada seznanila z informacijo o sodelovanju Slovenije v projektu Podpora pri pripravi ustanovitve urada SIRENE v Srbiji.
Cilj projekta medinstitucionalnega sodelovanja, ki ga je razpisala Evropska komisija, je prispevati k doseganju varnostnih standardov pri izmenjavi informacij med Srbijo in državami članicami EU ter priprava tehničnih, zakonodajnih in človeških virov za ustanovitev urada SIRENE v Srbiji (urad za izmenjavo dopolnilnih informacij na nacionalni ravni). Slovenska Ministrstvo za notranje zadeve in Policija podpirata prizadevanja Srbije pri izvedbi reform na področju notranjih zadev, sodelovanje v projektu pa bo pomenilo dodatno poglobljeno sodelovanje in krepitev medsebojnega zaupanja pri izmenjavi informacij.
Slovenija bo projekt izvajala kot sodelujoča partnerica v konzorciju z Agencijo za evropsko integracijo in ekonomski razvoj (ki sta jo ustanovila avstrijsko notranje in finančno ministrstvo), tako da bo zagotovila so-vodjo projekta in strokovnjake.
Projekt bo trajal 24 mesecev, njegova vrednost je milijon evrov, sredstva pa bo zagotovila EU.