Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 46. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za dokončnega upravljavca na nepremičnini v k. o. 1435 Zagorica v enoti dediščine Hmeljnik – Grad (EŠD 175), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

2. Predlog določitve Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za upravljavca nepremičnin na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje v k. o. Dobravica navedenih na seznamu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

3. Predlog soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo, Poročevalec: Karl Erjavec

4. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4A. Predlog javnega poziva kandidatom za predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc 8. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Poročevalec: Rudi Medved

9. Predlog razrešitve in imenovanja članic Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10. Predlog imenovanja članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo pripojitve kapitalskih naložb k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu, Poročevalec: Simon Zajc

12. Predlog razrešitve in imenovanja v Upravnem odboru Centra za razvoj financ, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12A. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zavod za gozdove Slovenije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec


V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

13. Predlog sklepa o določitvi letnega dopusta državnemu sekretarju za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec