Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 45. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

– Predlagam.vladi.si, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: Rudi Medved

1B. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Rudi Medved

1. Predlog odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

2. Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, Poročevalec: Karl Erjavec

3. Informacija o pripravi in izvedbi OECD pregleda digitalne uprave v Republiki Sloveniji,Poročevalec: Rudi Medved

4. Poročanje o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 – Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, Poročevalec: Aleš Šabeder

5. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni izobraževalni center Ljubljana«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   Gradivo

6. Predlog sklepa o določitvi najvišje cene za nov učbenik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, v imenu Evropske unije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov v imenu Evropske unije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPAII 2016 »Podpora pri pripravi ustanovitve SIRENE biroja v Srbiji (SR 16 IPA JH 01 18 R)«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

9A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. oktobra 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Boštjan Poklukar

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 6. in 7. junija 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 18. in 19. julija 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

12. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na neuradnem srečanju ministrov za zunanje zadeve EU (Gymnich) 29. in 30. avgusta 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o delovanju Balkanskih zdravstvenih namenskih sil, Poročevalec: Karl Erjavec

14. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na 15. srečanju skupine Arraiolos od 9. do 12. oktobra 2019 v Helenski republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na odprtju rehabilitacijskega centra za žrtve oboroženih spopadov 7. oktobra 2019 v Betlehemu-Harmalah, Poročevalec: Aleš Šabeder

15. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 10. oktobra 2019 v Republiki Severni Makedoniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske Stefa Bloka 9. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16A. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Dobrana Božiča na Varšavskem varnostnem forumu (WSF) 2. in 3. oktobra 2019 v Varšavi,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17. Poročilo o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra na ministrskem srečanju držav podpisnic Deklaracije iz Vallette 11. in 12. julija 2019 v Valletti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder   Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s številom »novo« zaposlenih na ministrstvih, Poročevalec: Rudi Medved

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z uporabo slovenščine, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

20. Predlog odgovora na Poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s počitnicami azilantov v državi izvora, Poročevalec: Boštjan Poklukar

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s trditvami vlade o Sloveniji kot varni državi in hkratnimi nakupi blindiranih avtomobilov, Poročevalec: Boštjan Poklukar

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z drastičnim povečevanjem števila ilegalnih migrantov, Poročevalec: Boštjan Poklukar

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z napadom na mariborsko sodnico, Poročevalec: Boštjan Poklukar

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s prebivanjem tujcev v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nevladnimi organizacijami in dodatkom za delovno aktivnost, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi s spremembo Zakona o delovnih razmerjih, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer