Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Teme

  • Sprejem, oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

    Prosilci za mednarodno zaščito so osebe, ki so državljani tretje države ali osebe brez državljanstva in ki so v Republiki Sloveniji podali prošnjo za mednarodno zaščito. Zagotavljamo jim materialno oskrbo in izvajamo psihosocialno oskrbo, preko katere jim pomagamo tudi pri uresničevanju njihovih pravic in dolžnosti v Republiki Sloveniji. Pravice uveljavljajo z izkaznico prosilca.

  • Integracija oseb s priznano mednarodno zaščito

    V Sloveniji se vsem osebam z mednarodno zaščito zagotavlja pomoč, da z aktivnim sodelovanjem dosežejo stopnjo samostojnosti, ki jim omogoča polno vključitev v življenje in delo v naši državi. Po pridobitvi statusa se posamezniku oziroma družini dodeli svetovalca za integracijo, ki jih seznani z vsemi potrebnimi informacijami za čim hitrejše vključevanje in jim izdela osebni integracijski načrt.

  • Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine

    Vsem, ki so se zaradi vojne v Ukrajini znašli v stiski, je Slovenija pripravljena pomagati.

Projekti