Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Teme

  • Sprejem, oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

    Prosilci za mednarodno zaščito so osebe, ki so državljani tretje države ali osebe brez državljanstva in ki so v Republiki Sloveniji podali prošnjo za mednarodno zaščito. Zagotavljamo jim materialno oskrbo in izvajamo psihosocialno oskrbo, preko katere jim pomagamo tudi pri uresničevanju njihovih pravic in dolžnosti v Republiki Sloveniji. Pravice uveljavljajo z izkaznico prosilca.

  • Integracija oseb s priznano mednarodno zaščito

    V Sloveniji se vsem osebam z mednarodno zaščito zagotavlja pomoč, da z aktivnim sodelovanjem dosežejo stopnjo samostojnosti, ki jim omogoča polno vključitev v življenje in delo v naši državi. Po pridobitvi statusa se posamezniku oziroma družini dodeli svetovalca za integracijo, ki jih seznani z vsemi potrebnimi informacijami za čim hitrejše vključevanje in jim izdela osebni integracijski načrt.

Projekti