GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na Uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov zagotavljamo nastanitev, oskrbo in psihosocialno podporo prosilcem za mednarodno zaščito, ter integracijo osebam s priznano mednarodno zaščito. Znotraj Sektorja za sprejem in oskrbo sprejmemo osebe, ki zaprosijo za mednarodno zaščito ter poskrbimo za njihovo nastanitev v azilnem domu ali v eni izmed njegovih izpostav. V azilnem domu izvajamo programe s katerimi prosilcem zagotavljamo njihove pravice v skladi z veljavno zakonodajo. Po uspešno zaključenem postopku osebam s priznano mednarodno zaščito znotraj sektorja za integracijo nudimo pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Vsaki osebi s priznanim statusom dodelimo svetovalca za integracijo s katerim pripravita osebni integracijski načrt in zagotovimo nastanitev v eni zmed integracijskih hiš. Z namenom hitrejše integracije so osebe z mednarodne osebe upravičene in vključene v različne programe, kot najpomembnejši je tečaj slovenskega jezika.

Vodstvo

Sektorja urada