Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov zagotavljamo nastanitev, oskrbo in psihosocialno podporo prosilcem za mednarodno zaščito ter vključevanje oseb s priznano mednarodno zaščito v slovensko družbo. Znotraj Sektorja za sprejem in oskrbo sprejmemo osebe, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter zagotovimo njihovo nastanitev v azilnem domu ali eni od njegovih izpostav.

V azilnem domu izvajamo programe, s katerimi prosilcem zagotavljamo uresničevanje njihovih pravic v skladu z veljavno zakonodajo. Po uspešno zaključenem postopku osebam s priznano mednarodno zaščito znotraj Sektorja za integracijo nudimo pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Vsaki osebi s priznanim statusom dodelimo svetovalca za vključevanje, s katerim pripravita osebni integracijski načrt, in zagotovimo nastanitev v eni od integracijskih hiš. Za hitrejše vključevanje so osebe s priznano mednarodno zaščito upravičene do različnih programov, najpomembnejši je tečaj slovenskega jezika.

Vodstvo

Sektorji urada