Skoči do osrednje vsebine

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi - Vzhodna obvoznica Ravne«. To je še ena v nizu naložb, v okviru katerih z evropskimi sredstvi povezujemo Slovenijo.

 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti«, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in za katerega bo sredstva prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »COVID19-Ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana«. Sredstva, s katerimi bo Ministrstvo za zdravje prenovilo in ustrezno opremilo obstoječo stavbo nekdanjega zavoda za varstvo pri delu (ZVD) v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

Aktualno

 • Evropska sredstva za uvajanje novih pristopov v vzgoji in izobraževanju

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »E-vsebine, e-storitve za podporo uvajanju novih pristopov v vzgoji in izobraževanju«

 • Evropska sredstva za večnamenske romske centre kot inovativna učna okolja

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja«. S projektom spodbujamo prožne oblike učenja in podpiramo kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 • Evropska sredstva za prenovo centra Soča in Splošne bolnišnice Novo mesto

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekta »COVID-19 – Energetska obnova objektov Orhideja in Vrtnica URI Soča« in »Energetska sanacija dveh prvotnih zgradb SB Novo mesto (grad Mostek in grad Kamen)«. Oba projekta bosta prispevala k izboljšanju pogojev za bolnike in boljšemu delovnemu okolju za zaposlene.