GOV.SI

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Danes se zaključuje Evropski teden poklicnih spretnosti. Po celotni Evropi so številne organizacije gostile prireditve in dejavnosti, ki poudarjajo prednosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter razvoj različnih poklicnih spretnosti. Dogodek je dobra priložnost za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad do danes potrdili različne javne razpise in programe za spodbujanje poklicnega usposabljanja v višini 40,5 milijona evrov Evropskega socialnega sklada (ESS).

 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP«, ki ga bo danes objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za 12,4 milijona vreden javni razpis bo sredstva prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacij v letih 2020 in 2021, ki ga bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo danes. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 5,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,8 milijona evrov.

Aktualno

 • S potrditvijo štirih projektov vezana vsa razpoložljiva sredstva Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska 2014–2020

  Na osmem zasedanju Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska 2014–2020, ki je potekalo v kraju Sormás na Madžarskem, so člani odobrili projekte, predložene v okviru šestega roka javnega razpisa.

 • Dodatno pojasnilo SVRK ob seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ob današnji seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2018 ponovno poudarjamo, da se ocena Sama Jereba nanaša zgolj na obdobje do konca leta 2018 in zajema pet skladov, od katerih dva spadata pod Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, medtem ko v sklopu evropske kohezijske politike obravnavamo tri sklade in sicer Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3,8 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 1,6 milijona evrov.