Skoči do osrednje vsebine

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020«, ki ga bo Ministrstvo za kulturo objavilo predvidoma prihodnji petek. Za razpis v vrednosti nekaj manj kot 742.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 593.000 evrov.

 • Po včerajšnjem imenovanju v Državnem zboru Republike Slovenije je novoizvoljena ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Angelika Mlinar, prevzela posle in vodenje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Opremljanje Cone mestne industrije Vzhod«. Za projekt v vrednosti 1,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 621.000 evrov.

Aktualno

 • Podpisana sporazuma za izvajanje programov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v Sloveniji

  Podpisana sta sporazuma o programih, ki bosta v nadaljevanju omogočila podporo projektom s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Sporazum o programu Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništva in podjetništvo za mlade (Izobraževanje – krepitev človeških virov) in Sporazum o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je na strani Slovenije podpisal Dimitrij Pur, vodja Nacionalne kontaktne točke, direktor Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 • Slovenija v procesu priprave drugega poročila o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030

  Slovenija bo julija prihodnje leto na sedežu OZN v New Yorku drugič poročala o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko želimo v proces priprave nacionalnega pregleda vključiti širok krog deležnikov.

 • Na mednarodni konferenci Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji o pomenu transparentne in smotrne porabe javnih sredstev

  Javna naročila ključno vplivajo na naše življenje, zato je kakovostno javno naročanje v interesu nas vseh, so prepričani udeleženci Mednarodne konference Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji: Zagotavljanje transparentnosti in integritete pri porabi javnih sredstev. Na konferenci je sodelovala tudi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, saj je bil izbrani pilotni projekt energetske sanacije Splošne Bolnišnice Trbovlje sofinanciran iz evropskih sredstev.

Iskalnik