Skoči do osrednje vsebine

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v Bruselj poslala uradno prošnjo za prerazporeditev sredstev na Sklad za civilno družbo. V skladu z memorandumom, je podpora civilni družbi pomembna prioriteta Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma.

 • Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek sta danes javnosti predstavila rezultate Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

 • Razvojna sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) in Kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) sta potrdila osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov, od tega bo Evropska unija prispevala 3,2 milijarde evrov.

Aktualno

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo Dijaškega doma Vič

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila skoraj 1,4 milijona evrov evropskih sredstev za projekt »Energetska sanacija Dijaškega doma Vič«.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo srednje šole v Ajdovščini

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dobrih 450 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt »Celovita energetska sanacija stavb Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina«.

 • Evropska sredstva za krepitev kariernih centrov

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«. S tem zasledujemo cilje boljše odzivnosti izobraževalnega sistema na potrebe trga dela.