Skoči do osrednje vsebine

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 • Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač se je preko avdio-video konference udeležil neformalnega zasedanja ministrov Sveta EU za kohezijsko politiko. Ministri so pozdravili hiter odziv Evropske komisije in predloge skupnih ukrepov za naslavljanje posledic pandemije COVID-19. Slovenija je pozvala Evropsko komisijo k maksimalni prožnosti pri spremembah in izvajanju ukrepov evropske kohezijske politike.

 • V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020 v prvotno predvidenem terminu od 9. do 16. maja 2020 ne bomo organizirali. Trenutno določen termin je od 19. do 26. 9. 2020, vendar še ni potrjen.

 • Po včerajšnjem imenovanju v Državnem zboru Republike Slovenije je novoizvoljeni minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač prevzel posle in vodenje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Minister je ob primopredaji dejal, da bosta njegovi glavni nalogi sto odstotno koriščenje razpoložljivih sredstev aktualnega programskega obdobja 2014–2020 in pravočasna priprava vseh podlag za novo finančno perspektivo. Dosedanja ministrica dr. Angelika Mlinar, ki je opravljala tekoče posle, mu je zaželela veliko preudarnosti in uspehov pri vodenju vladne službe. Minister se je gospe Mlinar zahvalil za dobre želje in opravljeno delo ter ji zaželel vse dobro.

Aktualno

 • Evropska sredstva za ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti v Mariboru

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti« v Mariboru. Za izvedbo projekta v vrednosti 330.000 evrov bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 160.000 evrov.

 • Evropska sredstva za izdelavo projektne dokumentacijo za navezovalno cesto Južna obvoznica Slovenj Gradec

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi - Južna obvoznica Slovenj Gradec«. Vrednost projekta znaša dobrih 831.0000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 587.000 evrov.

 • Evropska sredstva za navezovalno cesto Ljubečna - avtocestni priključek Celje vzhod

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Navezovalna cesta Ljubečna - AC priključek Celje vzhod«. Za izvedbo projekta v vrednosti 4,35 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,8 milijona evrov.

Iskalnik