Skoči do osrednje vsebine

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

 • V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)«. Za projekt v vrednosti 20,8 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 16 milijonov.

 • V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 4«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 29,5 milijona evrov, od tega 18,9 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija in 10,6 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 23,6 milijona evrov. Razpis bo v kratkem objavilo Ministrstvo za javno upravo.

Aktualno

 • Evropska sredstva za ureditev obrtne cone Ugar v Ribnici

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni Ugar« v Ribnici. Vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za zagon podjetij na problemskih območjih občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje in občin Pokolpja

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za javni razpis »Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020–2021 (P2R 2020–2021)«, ki ga je danes v Uradnem listu objavil Slovenski podjetniški sklad. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,9 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 2,1 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za zagon inovativnih podjetij

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)«, ki ga bo Slovenski podjetniški sklad objavil v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,16 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,56 milijona evrov.

Dogodki

 • Regijski posveti o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v februarju in marcu organiziramo regijske posvete za potrebe priprave nacionalnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v Sloveniji.

  Slovenija
Iskalnik