Skoči do osrednje vsebine

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič se je udeležila 3. konference »Programa projektov eProstor«, kjer so bili po dobrih treh letih izvajanja programa predstavljeni dosedanji dosežki in rezultati projekta s področja urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. V nagovoru zbranim je poudarila, da gre za projekte, ki prispevajo k ustvarjanju naše skupne razvojne zgodbe in jih bomo veseli tudi v naslednji finančni perspektivi.

 • V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitve o finančni podpori za tri projekte razvoja raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora, in sicer RI-SI-LifeWatch, RI-SI-EATRIS in RI-SI-ELIXIR. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za vse tri projekte prispeval 8,4 milijona evrov.

 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«, ki ga bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma v petek. Vrednost javnega razpisa bo znašala dobrih 21,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega bo kohezijski regiji Vzhodna Slovenija namenjenih dobrih 18 milijonov evrov in kohezijski regiji Zahodna Slovenija nekaj manj kot 3,5 milijona evrov.

Aktualno

 • Na mednarodni konferenci Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji o pomenu transparentne in smotrne porabe javnih sredstev

  Javna naročila ključno vplivajo na naše življenje, zato je kakovostno javno naročanje v interesu nas vseh, so prepričani udeleženci Mednarodne konference Javna naročila v Sloveniji in Evropski uniji: Zagotavljanje transparentnosti in integritete pri porabi javnih sredstev. Na konferenci je sodelovala tudi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, saj je bil izbrani pilotni projekt energetske sanacije Splošne Bolnišnice Trbovlje sofinanciran iz evropskih sredstev.

 • Evropska sredstva za boljše pogoje gospodarskih aktivnosti v Metliki

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Cona pri Pildu – 2. etapa«. Za projekt v vrednosti 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 375.000 evrov.

 • S sredstvi Evropskega socialnega sklada v Sloveniji izvajamo številne ukrepe za socialno aktivacijo invalidov

  Danes obeležujemo mednarodni dan invalidov. V aktualnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 v Sloveniji s pomočjo Evropskega socialnega sklada (ESS) izvajamo številne ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja invalidov in drugih pripadnikov ranljivih skupin. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad do danes potrdili številne javne razpise in programe na tem področju.

Iskalnik