Ugrás a tartalomra

Kohézióért felelős és Regionális Fejlesztési Minisztérium

Hatáskörök

A Kohézióért felelős és Regionális Fejlesztési Minisztériumban az európai kohéziós politika és a regionális fejlesztés végrehajtásáért vagyunk felelősek. Gondoskodunk arról, hogy az európai strukturális alapok és a Kohéziós Alap által biztosított pénzeszközök a hatályos uniós jogi keretben előírtaknak megfelelően kerüljenek felhasználásra. Nemzeti irányító hatóságként bevonjuk a minisztériumokat, a kormányhivatalokat és más érdekelt feleket ebbe a folyamatba. Koordináljuk és nyomon követjük a kohéziós politika végrehajtásával kapcsolatos tevékenységüket, és erről jelentést teszünk a kormánynak. Biztosítjuk, hogy a fejlesztési tervezési dokumentumok koherensek és összhangban legyenek az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek dokumentumaival. Feladataink közé tartozik más pénzügyi mechanizmusok, például a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmusával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása is. Felelősek vagyunk a regionális fejlesztési tervezésért, a nemzeti és az európai programok végrehajtásáért, de tevékenykedünk a vállalkozások területén is.