Skoči do osrednje vsebine

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je pristojno za delovno področje regionalnega razvoja, razvojnega načrtovanja z nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja, evropske kohezijske politike na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna, naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike in naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov.