Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Jevšek in Erlić tudi o čezmejnem projektu reševanja poplavne varnosti v Sloveniji in na Hrvaškem

  V Zagrebu je potekala uvodna konferenca treh projektov za podporo upravljanju EU Strategiji za jadransko in jonsko regijo - EUSAIR, ki sta se je udeležila tudi kohezijska ministra Slovenije in Hrvaške Jevšek in Erlić. Poudarila sta pomen sodelovanja med državami jadransko-jonske regije, govorila pa sta tudi o strateškem čezmejnem projektu reševanja poplavne varnosti v Sloveniji in na Hrvaškem.

 • Evropska sredstva za projekt Stičišče za oblikovanje politik

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Stičišče za oblikovanje politik (SOP). Namen projekta je omogočiti razvoj celovitih rešitev preko participativnega eksperimentiranja na področju politik in ukrepov pilotnega inoviranja v javnem sektorju in tako podpreti procese odločanja.

 • Jevšek: Za zdravo in čisto okolje je tudi Sloveniji namenjeno veliko finančnih sredstev

  »Za zdravo in čisto okolje EU v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 Sloveniji namenja veliko denarja. Za cilj Zelena nizkoogljična Slovenija je skupno namenjenih skoraj 800 milijonov evrov, za Savinsko Šaleško regijo so na voljo tudi sredstva iz Sklada za pravični prehod,« je v nagovoru na Mednarodni konferenci o urejanju zelenih površin v Velenju, izpostavil minister Jevšek.

 • Prenovljen laboratorij bo pomemben prispevek k razvoju regije in celotne Slovenije

  Na mariborski fakulteti za strojništvo so slovesno odprli prenovljen raziskovalni laboratorij, ki je primarno namenjen procesnemu in okoljskemu inženirstvu. Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je ob tem poudaril pomen povezovanja izobraževalnih ustanov in gospodarstva.

 • Minister Jevšek: Slovenija je pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev zgodba o uspehu

  Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je na neformalnem vrhu kohezijskih ministrov v belgijskem Monsu izpostavil, da Slovenija programsko obdobje 2014-2020 zaključuje kot ena najuspešnejših držav pri koriščenju evropskih sredstev, ter da je v prihodnje treba več podpore dati regijam.

 • Evropska sredstva za vseslovensko akcijo ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov«.

 • Evropska sredstva za neformalno izobraževanje in usposabljanje

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU+)«.

 • Evropska sredstva za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo 37 odločitev o podpori za začetek izvajanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki poteka v okviru vseh sedemintridesetih (37) Lokalnih akcijskih skupinah (LAS). Za izvajanje CLLD je ministrstvo odobrilo 40,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin

  Minister dr. Aleksander Jevšek se je v Gorici pri Slivnici udeležil srečanja predsednikov in vodilnih partnerjev LAS. V nagovoru je poudaril, da ga veseli, ker so v lokalne akcijske skupine (LAS) vključene vse slovenske občine, kar je redkost v evropskem prostoru in dodal, da mehanizmi, ki delujejo od spodaj navzgor najučinkoviteje rešujejo konkretne težave ljudi in so zato vse bolj pomembni.

 • Evropska sredstva za zmanjševanje poplavne ogroženosti

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – prva faza«.

 • Evropska sredstva za sodelovanje uradov za delo, centrov za socialno delo in drugih deležnikov

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za operacijo »Krepitev sodelovanja uradov za delo, centrov za socialno delo in drugih deležnikov pri integraciji dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela«.

 • Evropska sredstva za usposabljanje na delovnem mestu

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Usposabljanje na delovnem mestu (UDM+)«.

 • Evropska sredstva za Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za strateški projekt »Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije«. »Projekt je v Območnem načrtu za pravični prehod Zasavske premogovne regije opredeljen kot eden izmed vodilnih projektov Sklada za pravični prehod s ciljem naložb v rast in delovna mesta«, je poudaril minister Jevšek.

 • Evropska sredstva za vseživljenjsko učenje

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje«.

 • Evropska sredstva za pisarne za prenos znanja

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za »Javni razpis za podporo aktivnosti pisarn za prenos znanja (JR KTO)«.

 • Sklad za pravični prehod je novost programskega obdobja 2021-2027

  V Velenju je potekala novinarska konferenca, namenjena predstavitvi začetka koriščenja evropskih kohezijskih sredstev iz sklada za pravični prehod (SPP). SPP je novost programa v obdobju 2021-2027, v Sloveniji sta do sredstev upravičeni dve premogovni regiji, Savinjsko-Šaleška in Zasavska. Sredstva so namenjena prestrukturiranju gospodarstva tam, kjer je bila oziroma bo opuščena raba premoga.

 • Evropska sredstva za izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »zMIGAJ!: Izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja«.

 • Slovesno odprtje prenovljenega vozlišča in železniške postaje v Pragerskem

  V Pragerskem so slovesno odprli prenovljeno železniško vozlišče in železniško postajo. Ob kratkem kulturnem programu in simbolnemu rezanju traku so zbrane nagovorili župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar, minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturi mag. Andrej Rajh.

 • Evropska sredstva za večjo zaposljivost mladih

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Izvajanje mreže EURES in iniciative ALMA«. »Mladi, ki se ne izobražujejo, niti niso delovni aktivni, so pogosto tudi socialno izključeni, zato je treba krepiti ukrepe za njihovo vključenost v izobraževanje in na trg dela,« je ob odobritvi sredstev poudaril minister Jevšek.

 • Evropska sredstva za mlade - reševanje izzivov in gradnja prihodnosti

  V Ljubljani je potekal dogodek, namenjen razpravi o možnostih in priložnostih, ki jih nudi evropska kohezijska politika za mlade. V uvodnem nagovoru je minister Jevšek poudaril, da je kohezija predvsem sodelovanje in povezovanje; povezovanje držav, regij, mest, organizacij, podjetij in ljudi; mladih, starih, zato so tovrstni dogodki pomembni in jih bo ministrstvo pripravljalo tudi v prihodnje.