Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Javna razprava na temo obmejnih problemskih območij

  V sredo, 27. septembra 2023, je v prostorih Gradu Rajhenburg v Brestanici potekala druga javna razprava v okviru priprave predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Tokratna razprava je bila posvečena obmejnim in drugim problemskim območjem ter programu razvojnih spodbud za zagotavljanje enakomerne regionalne rasti, opredelitvi ter financiranju teh območij.

 • Minister Jevšek v okviru vladnega obiska na Koroškem obiskal Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem

  V okviru vladnega obiska na Koroškem je minister dr. Aleksander Jevšek najprej obiskal Radlje ob Dravi, kjer se je sestal s tamkajšnjim županom Alanom Bukovnikom in direktorico Regionalne razvojne agencije za Koroško, RRA Koroška Karmen Sonjak. Pogovarjali so se predvsem o sanaciji škode po poplavah, pa tudi o priložnostih, ki jih ponuja program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

 • Slovenski regionalno razvojni sklad objavil rezultate javnega razpisa BIZI NOO

  Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je objavil rezultate javnega razpisa za finančni produkt BIZI NOO, ki je bil oblikovan za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti.

 • Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg) Slovenija-Hrvaška

  »Cilj Interreg programa Slovenija-Hrvaška je ohranjanje, odpornost in povezovanje čezmejne regije. Gospodarstvo, varnost, zaščita biotske raznovrstnosti in socialna blaginja vseh pa temeljijo na trajnostnem razvoju. Program predvideva vzajemno učenje in skupne ukrepe, ki vodijo k spremembam v vseh prednostnih nalogah, predvsem k ponovnemu čezmejnemu povezovanju«, je v uvodu izpostavil Koprivc.

 • Projekt Studio krožnega gospodarstva podprt z Norveškim finančnim mehanizmom

  »Projekt Studio krožnega gospodarstva - Studio KroG ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov krožne rabe virov in pri osveščanju o potencialih krožnega gospodarstva v lokalnem okolju,« je na novinarski konferenci Studia KroG v Rogaški Slatini izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc.

 • Bistvo Evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg) je čezmejno sodelovanje

  V Umagu je potekal Dan Interreg sodelovanja, na katerem so predstavili primere projektov čezmejnega sodelovanja s področja reševanja in trajnostne mobilnosti v okviru Interreg programa Slovenija - Hrvaška. Dogodka sta se udeležila tudi kohezijska ministra Slovenije in Hrvaške dr. Aleksander Jevšek in Šime Erlić.

 • Makroregionalno sodelovanje je pomembno tudi z vidika koriščenja evropskih kohezijskih sredstev

  V Izoli pod geslom Močnejše sodelovanje za boljšo prihodnost poteka Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, katerega se udeležuje tudi državni sekretar ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj mag. Marko Koprivc. Dogodek postaja vse bolj prepoznaven kot eden osrednjih dogodkov, na katerih se srečujejo in izmenjujejo izkušnje vse štiri evropske makroregionalne strategije.

 • Na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju je potekala javna razprava o prihodnosti regionalnega razvoja

  Na MOS-u v Celju je potekala javna razprava o prihodnosti regionalnega razvoja, ki sta se je udeležila minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in državna sekretarka Andreja Katič. Razprava, v kateri so sodelovali tudi člani Obrtno podjetniške zbornice, je bila namenjena predvsem predstavitvi predlogov sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

 • Koprivc: V obdobju hitrih sprememb se Evropa in Slovenija zavedata pomena razvoja in inovacij

  Državni sekretar mag. Marko Koprivc je bil v četrtek, 14. septembra 2023 slavnostni govornik na mednarodnem poslovnem srečanju Connect2Slovenia, ki je potekalo v okviru sejma MOS, na Celjskih sejmih d.d. Dogodek je organizirala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v partnerstvu s SPIRIT Slovenija, Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport in Advantage Austria Slovenija.

 • Soglasje k predlogu sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–20

  S ciljem, da zagotovimo razpoložljiva evropska kohezijska sredstva za interventne ukrepe po ujmi in hkrati 100 odstotno koriščenje sredstev obdobja 2014-2020, bomo 50 milijonov evrov presežnih pravic porabe preusmerili v Sklad za obnovo Slovenije, še 20,5 milijona evropskih sredstev pa bomo prerazporedili za izvajanje interventnih ukrepov.

 • Odprtje nove kolesarske povezave med Svetim Andražem in Trnovsko vasjo

  Državni sekretar mag. Marko Koprivc je nagovoril zbrane ob odprtju nove kolesarske povezave med Svetim Andražem in Trnovsko vasjo. V okviru projekta je predvidena izgradnja 18,1 km kolesarskih povezav, pri čemer ta predstavlja 3,9 km. Projekt je bil izveden v okviru mehanizma dogovora za razvoj regij in je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 2,4 milijona evrov.

 • Potek aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU

  Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU. Glede na to, da je treba škodo po poplavah oceniti v kratkem času, se je vlada odločila za uporabo mednarodno priznane metodologije PDNA (angleško Post-Disaster Needs Assessment), ki bo nadgradila dosedanje uveljavljene nacionalne metodologije za ocenjevanje škode.

 • Minister Jevšek se je v Bruslju sestal z evropsko komisarko Ferreiro

  Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je evropsko komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreira v Bruslju seznanil z razsežnostmi ujme ter izvedenimi aktivnostmi. Ob tem se je zahvalil za hiter odziv Evropske komisije. Poudaril je, da proces priprave vloge za sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije dobro napreduje in da bo Slovenija vlogo predložila v roku.

 • V Kranju prva javna razprava o predlogu sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

  V prostorih Kovačnice v Kranju je potekala prva javna razprava za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Na tokratni javni razpravi je bil vsebinski poudarek na vlogi kohezijskih in razvojnih regij ter razpravi o krepitvi regionalnih struktur (razvojni svet regije, svet regije, razvojni svet kohezijske regije, regionalne razvojne agencije).

 • Soglasje k Spremembam Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada

  Vlada Republike je na redni seji odbora za gospodarstvo potrdila spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

 • Minister Jevšek: S podpisom sporazuma naredili korak k zaščiti alpskega ekosistema

  Minister dr. Aleksander Jevšek in zvezni svetnik ministrstva za zunanje zadeve Švice dr. Ignazio Cassis sta v Ljubljani podpisala Okvirni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju drugega Švicarskega prispevka za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropski uniji. Sloveniji je v okviru prispevka namenjenih 16 milijonov švicarskih frankov.

 • Odprtje nove interpretacijske krožne poti na Ljubljanskem barju

  Državni sekretar mag. Marko Koprivc je nagovoril zbrane ob odprtju nove interpretacijske krožne poti na območju Ljubljanskega barja. V nagovoru je izpostavil, pomen ozelenitve bivanjskih okolji ljudi, ki pomembno vpliva na kvaliteto življenja na eni strani in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na drugi strani, seveda tudi ob upoštevanju prilagajanja podnebnim spremembam.

 • Vlada se je seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU

  Minister dr. Aleksander Jevšek je na današnji seji vlade predstavil poročilo z informacijami o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU ter ostalimi aktivnostmi za čim hitrejšo in učinkovitejšo odpravo posledic katastrofalnih poplav.

 • Švicarski prispevek za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropski uniji

  Vlada Republike Slovenije je sprejela pobudo za sklenitev Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju drugega Švicarskega prispevka izbranim državam članicam Evropske unije za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropski uniji. Za podpis sporazuma je vlada pooblastila dr. Aleksandra Jevška, ministra za kohezijo in regionalni razvoj.

 • Minister Jevšek osrednji govornik ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

  Na predvečer dneva združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je potekala slovesnost na Prekmurskem trgu v Ljubljani. Osrednji govornik minister dr. Aleksander Jevšek je v govoru izpostavil, da je združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom svetel trenutek zgodovine slovenskega naroda in da je združena in povezana Slovenija močna Slovenija.