Skoči do osrednje vsebine

 • Danes je bila v prostorih vlade tretja seja Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, ki jo je vodil predsednik sveta in minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda.

 • Danes je v organizaciji Mreže MaMa in Celjskega mladinskega centra potekal zaključni dogodek nacionalnega mladinskega dialoga Klikni : Naroči se na EU, ki se ga je udeležilo več kot sto mladih iz celjske regije.

 • Direktorica Urada za mladino mag. Tina Kosi in Igor Jesih sta se ta teden udeležila tridnevnega zasedanja generalnih direktorjev za področje mladine, ki je potekalo v okviru belgijskega predsedovanja Svetu Evropske unije ta teden v Bruslju. Osrednja tema srečanja je bila ocena in ključne usmeritve Evropske strategije za mlade 2019 - 2027.

Novice

 • Objavljeni so rezultati javnega razpisa Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih

  Na javnem razpisu Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih je bilo skupaj izbranih 50 projektov v skupni vrednosti 5.008.269,50 evra, od tega 2.744.055,04 evra za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 2.264.214,46 evra za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

 • Urad za mladino podpira akcijo proti energijskim pijačam

  Na Uradu za mladino podpiramo vse projekte in pobude, ki so usmerjene v zdravje mladih in v preprečevanje uživanja vseh vrst škodljivih snovi. Mladi so danes na mnoge zelo agresivne načine izpostavljeni številnim pritiskom iz okolja, ki jih silijo v sledenje nekim vzorcem obnašanja, ki pa niso nujno vedno pozitivno naravnani.

 • Nova celostna grafična podoba za mladinsko delo

  Državna strokovna delovna skupina za dvig kakovosti in prepoznavnosti mladinskega dela, ki deluje v sklopu bonskega procesa in spodbuja implementacijo Evropske agende za mladinsko delo, je podala pobudo za pripravo nove celostne grafične pobode mladinskega sektorja v Sloveniji, ki bo pripomogla pri prepoznavnosti mladinskega dela.