Skoči do osrednje vsebine

Novice

  • Zaključek kontrolnih pregledov pri nosilcih nacionalnih etalonov

    Urad je na podlagi Pravilnika o nacionalnih etalonih tudi letos, tako kot vsako leto, izvedel pri nosilcih nacionalnih etalonov (NNE) kontrolne preglede, s katerimi smo preverili izpolnjevanje pogojev, izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti NNE.

  • Strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev meril

    V Celju je potekalo že tradicionalno letno strokovno srečanje imenovanih oseb (IO) za izvajanje overitev meril, ki se ga je udeležilo veliko število IO iz različnih področij delovanja in izvajanja overitev meril. Tudi letos so v okviru različnih predavanj bile podane ključne novosti in novitete na področju zakonodaje, standardov ter meroslovja, hkrati pa tudi ugotovitve iz stalnega nadzora, ki se izvaja nad delovanjem IO.

  • 27. zasedanje Generalne konference za uteži in mere (CGPM)

    Direktor Urada Republike Slovenije za meroslovje dr. Samo Kopač je zastopal Slovenijo na zasedanju Generalne konference za uteži in mere, ki je najvišji organ metrske konvencije in zaseda enkrat na štiri leta.