Skoči do osrednje vsebine

Področje dela projektne pisarne je priprava in spremljanje izvajanja projektov upravljanja z vodami, ki se sofinancirajo iz sredstev EU in iz Sklada za vode, ne pa vodenje upravnih postopkov v zvezi s pridobivanjem upravnih dovoljenj, mnenj in soglasij. Slednje je naloga sektorja območja srednje Save oziroma drugih sektorjev območij.

Projekti, ki jih vodi PP Ljubljana

 • Gradaščica

  V teku

  Gradaščica, gradimo, da ščitimo

 • VIPava

  Zaključen

  Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

 • Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki / Reduction of flood risk for the Selška Sora river sub-basin (up to Dolenja vas) – reduction of flood risks in the potential significant flood risk area of Železniki