Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V direktoratu analiziramo gospodarsko sodelovanje z drugimi državami in oblikujemo predloge za njegovo poglabljanje. V sodelovanju s slovenskimi predstavništvi v tujini in pristojnimi institucijami nudimo pomoč slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge, vključno s prepoznavanjem poslovnih priložnosti, in pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva s ciljem povečevanja slovenskega izvoza.

Pripravljamo obiske gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje državne predstavnike Slovenije na obiskih v tujini, in sodelujemo pri izvedbi obiskov tujih gospodarskih delegacij pri nas. Sodelujemo pri pripravi skupinskih sejemskih nastopov podjetij v tujini, spodbujamo širjenje mreže slovenskih poslovnih klubov in sodelujemo pri promociji in trženju Slovenije kot ugodne lokacije za tuje neposredne investicije.

Pripravljamo zasedanja mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje Slovenije z državami, s katerimi je dogovorjena taka oblika sodelovanja, in smo odgovorni za pripravo mednarodnih sporazumov s področja dvostranskih gospodarskih odnosov.

Povečujemo prepoznavnost zunanjepolitičnih aktivnosti v Sloveniji in načrtujemo komuniciranje s tujimi javnostmi za promocijo nacionalne znamke I feel Slovenia v tujini. Izvajamo tudi naloge s področja mednarodnega sodelovanja v kulturi, vključno z usklajevanjem aktivnosti pri pripravi izvedbenih programov v kulturi, in promocijo slovenske kulture v tujini.

Teme

  • Gospodarska diplomacija

    Interese slovenskega gospodarstva v tujini ščitimo in uveljavljamo z mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov. Na številnih predstavništvih v tujini delujejo ekonomski svetovalci, katerih glavna naloga je pomoč slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Delo ekonomskih svetovalcev dopolnjuje po vsem svetu razvejana mreža častnih konzulov Slovenije, katerih glavna naloga je zastopanje gospodarskih interesov Slovenije.

Sektorji