Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V sektorju načrtujemo in vodimo dvostransko gospodarsko sodelovanje Slovenije z Združenimi državami Amerike, Kanado, Avstralijo, državami Latinske Amerike, zahodne in srednje Evrope ter Zahodnega Balkana. V sektorju pokrivamo tudi delovanje Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Analiziramo dvostransko gospodarsko sodelovanje z drugimi državami in oblikujemo predloge za poglabljanje tega sodelovanja. V sodelovanju s predstavništvi Slovenije v tujini in pristojnimi institucijami nudimo pomoč slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge, vključno z ugotavljanjem poslovnih priložnosti, in pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva s ciljem povečevanja slovenskega izvoza in doseganja njegove večje geografske raznovrstnosti. Z namenom spodbujanja internacionalizacije sodelujemo pri pobudah za širjenje mreže častnih konzulov.

Usklajujemo in pripravljamo obiske gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje državne predstavnike Slovenije na obiskih v tujini, in sodelujemo pri izvedbi obiskov tujih gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje predstavnike tujih držav ob obiskih v Sloveniji. Sodelujemo tudi pri organizaciji poslovnih konferenc in seminarjev ob robu teh obiskov, poleg tega pa zagotavljamo tudi izvajanje nadaljnjih aktivnosti, povezanih z že opravljenimi obiski gospodarskih delegacij.

Sodelujemo pri pripravi predlogov in izvedb skupinskih sejemskih nastopov podjetij v tujini, spodbujamo širjenje mreže slovenskih poslovnih klubov ter sodelujemo pri promociji in trženju Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije z namenom čim večjega števila tujih neposrednih investicij v Sloveniji.

Pripravljamo zasedanja mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje Slovenije z državami, s katerimi je dogovorjena taka oblika sodelovanja. Odgovorni smo tudi za pripravo mednarodnih sporazumov s področja dvostranskih gospodarskih odnosov.